Sematia

c.pap.gr.2.1.17.xml

TM: 16521HGV: 16521Date: 91 – 91Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:4||gap:2||gap:1||gap:1||gap:3||gap:1||gap:9|
1-2 [πρά]∤[κτο]ρσιπρά∤κτορσι
2 χει̣ρ̣ω̣ναξίουχειρωναξίου γ̣ε̣ρδ̣ί̣ωνγερδίων
3 [παρ]ὰπαρὰ Ζηναρίου τῆς Ἡρακλείδου
4 [τοῦ]τοῦ [Ἡ]φαιστίωνοςἩφαιστίωνος τῶν ἀπʼ
4-5 Ὀξυ∤[ρύγ]χωνὈξυ∤ρύγχων
5 π̣όλεωςπόλεως μετὰ κυρίου
6 [τοῦ]τοῦ [τῆ]ςτῆς θ̣υ̣γατρὸςθυγατρὸς ἀνδρὸ[ς]ἀνδρὸς
6-7 Ἑρμη[σί]∤[ων]ο̣ςἙρμησί∤ωνος
7 τοῦ Ἰσχυρίωνος .
8 S-2 [Διογᾶς]Διογᾶς δο̣ῦλοςδοῦλος πρότερον [τ]ο[ῦ]τοῦ
8-9 [με]∤[τ]ηλλαχότ̣ο̣ςμε∤τηλλαχότος
9 μου ἀ̣νδρὸςἀνδρὸς
9-10 Σα̣ρα̣[πίω]∤[νος]Σαραπίω∤νος
10 τοῦ Διογένους
10-11 ἐνεχ̣υ̣ρασ∤θεὶςἐνεχυρασ∤θεὶς
11 δὲ ὑπὸ Μάρκου̣Μάρκου Ἀντωνίου
12 Πάλλαντος , γέρδ̣ιοςγέρδιος
12-13 ἀν̣α̣γραφό∤μενοςἀναγραφό∤μενος
13 ἐπὶ τῆς πρότερον τοῦ
14 [α]ὐτοῦαὐτοῦ ἀνδρός μου Σαραπίωνος
15 [ἐ]ν̣ε̣χ̣υρασθεί[ση]ςἐνεχυρασθείσης δὲ ὑπὸ τοῦ
16 Ἀ̣ντωνίουἈντωνίου Πά̣λ[λαν]τοςΠάλλαντος οἰκίας
17 ἐ̣π̣ʼἐπʼ ἀμφόδου Τεμγενούθεως
18 ἐ̣τελεύτησεν̣ἐτελεύτησεν τ̣ῷτῷ Χοιὰχ μηνὶ
19 [τοῦ]τοῦ ἐνεστῶτος δεκάτου ἔτους
20 [Αὐτοκ]ράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ
21 Σ̣ε̣βαστοῦΣεβαστοῦ Γερμανι̣κοῦΓερμανικοῦ . S-3 διὸ ἀξιῶ
22 ἀναγραφῆναι τοῦτον ἐν τῇ τῶν
23 ὁμοίων τάξει ὡς καθήκει καὶ
24 ὀμνύω Αὐτοκράτορα Καίσαρα
25 Δ̣ο̣μιτιανὸνΔομιτιανὸν Σεβαστὸν Γερμανικὸν
26 τετε̣λευτηκέναιτετελευτηκέναι τὸν δοῦλον
26-27 Διο∤γᾶν
27 . S-4 εὐορκούσῃ ∼μέμ∽μέν μοι εὖ εἴη ,
28 ∼ἐπιορκούσῃ∽ἐφιορκούσῃ δὲ τὰ ἐνα̣ντίαἐναντία .
29 m2 S-5 Ἀπολλώνιος ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι . S-6 ❨(ἔτους?)❩ἔτους δεκάτου
30 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανοῦ
31 [Σε]β̣α̣σ̣τοῦΣεβαστοῦ Γερμ̣α̣νικοῦΓερμανικοῦ ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ |gap:2|