Sematia

p.horak.41.xml

TM: 78389HGV: 78389Date: 601 – 625Place: Thebais (?)

1 m1 S-1 |g:stauros| μαρτυρίῳ ❨ρογ(άτορι)❩ρογάτορι
2 ❨παράσχ(ου)❩παράσχου τοῖς ❨καθ(ωσιωμένοις)❩καθωσιωμένοις ∼❨νεοτέρ(οις)❩∽νεωτέροις
3 οἴνου κόλοβα ∼τρεία∽τρία , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨οἴ(νου)❩οἴνου ❨κόλ(οβα)❩κόλοβα γ|num:3|
4 μόνα . S-2 ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη Θὼθ ιγ|num:13| ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος ιε|num:15| .
5 S-3 Καλλίστρα̣τοςΚαλλίστρατος
6 ❨σεσημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι
7 |gap:?||gap:1||gap:?|