Sematia

c.pap.gr.2.1.16.xml

TM: 13390HGV: 13390Date: 87 – 87Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 Διοδώρωι ❨κ(ωμογραμματεῖ)❩κωμογραμματεῖ τ̣ῆςτῆς ❨Βακχιάδο(ς)❩Βακχιάδος
2 παρὰ Ἀλεξάμ̣ου̣Ἀλεξάμου Ἁρεώτου
3 Ἀλεξάμου ❨μη̣(τρὸς)❩μητρὸς |gap:1||gap:?||gap:1|ο|gap:1||gap:?|
4 |gap:?| κώ̣[μης]κώμης . S-2 ❨υἱω[ν]ό(ς)❩υἱωνός
5 [μ]ο̣υμου Δημῆτρ[ι]ς̣Δημῆτρις Τ̣αήσ[ιος]Ταήσιος
6 [τ]ελ̣ῶντελῶν τὴν̣τὴν [λ]α̣ικὴ̣νλαικὴν ❨σ[ύντ(αξιν)]❩σύνταξιν
7 ἐπὶ τῇ προκειμένῃ κώ[μῃ]κώμῃ
8 ❨τετ(ελεύτηκεν)❩τετελεύτηκεν τ̣ῶ̣ι̣τῶι Μ̣ε̣χεὶρΜεχεὶρ μηνὶ
9 τοῦ ❨ἐνε̣σ̣τῶτο(ς)❩ἐνεστῶτος ἕκ̣τ̣ουἕκτου ❨(ἔτους)❩ἔτους
10 Αὐτοκράτορος Καίσαρος
11 ❨[Δο]μ(ιτιαν)οῦ❩Δομιτιανοῦ ❨Σε̣β̣(αστοῦ)❩Σεβαστοῦ ❨Γερμ(ανικ)❩οῦΓερμανικοῦ .
12 S-3 [διὸ]διὸ [ἐπ]ι̣δίδωμιἐπιδίδωμι τὸ ❨ὑπόμ(νημα)❩ὑπόμνημα ❨ὅπω(ς)❩ὅπως
13 |gap:?|τ̣(…)|gap:?|τ… |vac:?|