Sematia

p.horak.23.xml

TM: 48159HGV: 48159Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|ωτος καὶ ἐπὶ τι μέρος πεδιακὴ ὁδὸς ἀπ̣[ηλιώτου]ἀπηλιώτου |gap:?|
2 |gap:?| [μέ]χ̣ριμέχρι νῦν συνήθειαν καὶ ∼βεβαίωσει[ν]∽βεβαίωσιν $|gap:?|
3 |gap:?| καὶ καθαρὸν ἀπὸ παντὸς ὀφειλήματ[ος]ὀφειλήματος |gap:?|
4 |gap:?| μη|num:48| τὰς τε τοῦ κεφαλαίου ἀργυρίου δρ[αχμὰς]δραχμὰς |gap:?|
5 [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Καίσαρ]οςΚαίσαρος τοῦ κυρίου ἀνυπερθέτως καὶ π|gap:1||gap:?|
6 |gap:?|τῶ̣ν|gap:?|τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκης κ|gap:?|
7 |gap:?| μητὲ αὐτὸν μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτοῦ τρ|gap:?|
8 |gap:?| ∼γεομετριῶ̣ν∽γεωμετριῶν καὶ ∼προστείμων∽προστίμων καὶ πλεο[νασμῶν]πλεονασμῶν |gap:?|
9 |gap:?| κ̣αθόλουκαθόλου μὴ βούληται ἐπικαταβάλλεσθ̣[αι]ἐπικαταβάλλεσθαι |gap:?|
10 |gap:?|ιμήσεως τοῦ ἀμπελῶνος φανῇ ἐν λε|gap:?|
11 |gap:?| [ἐ]πιθεωρησάσηςἐπιθεωρησάσης τῆς Διδύμης μηδὲ διὰ |gap:?|
12 |gap:?| Νουμισιανῷ Ἡρώδου τοῦ Ἡρώδου Πέρσῃ τῆς ἐ̣[πιγονῆς]ἐπιγονῆς |gap:?|
13 |gap:?| [μη]νὸςμηνὸς Φαῶφι τόκου φραχμ̣ῆςφραχμῆς μιᾶς τῇ μνᾷ τὸν μῆνα [ἕκαστον]ἕκαστον |gap:?|
14 |gap:?|άκοντα τέσσαρ[ας]|num:4|τέσσαρας|num:4| ἀποδότω Νουμισιανὸς τῇ Διδύ̣μ̣[ῃ]Διδύμῃ |gap:?|
15 [πράξεως]πράξεως [οὔσης]οὔσης [ἐκ]ἐκ [τε]τε [τοῦ]τοῦ [ἀμ]π̣ελῶνοςἀμπελῶνος καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντω[ν]πάντων |gap:?|
16 [ὡς]ὡς [ἐτ]ῶνἐτῶν πεντήκοντα πέντε|num:55| ὀφρύι δεξιᾶι συνκεχ[ωρηκέναι]συνκεχωρηκέναι |gap:?|
17 |gap:?|π̣ίων|gap:?|πίων ἄσημος μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Ἡρακ̣|gap:?|Ἡρακ|gap:?|
18 |gap:?| [τ]οῦτοῦ ἐνθάδε γραφείου τῷ τετάρτῳ ἔτει τι μέρος δημ̣οσι|gap:?|δημοσι|gap:?|
19 |gap:?|δος Ἡρακλείδου μερίδος ὧν ὅλων γείτονες κ|gap:?|
20 |gap:?| ἀπηλιώτου Καπίτωνος ἐλαιὼν καὶ ἐπί τι μέρος δημ̣οσι|gap:?|δημοσι|gap:?|
21 |gap:?| [πε]πραμένουπεπραμένου ἥμισους μέρους ἐλαικοῖς κάρποις κ[αὶ]καὶ |gap:?|
22 |gap:?| καὶ βεβαιώσειν τὸν Πετρώνιον ∼Πρείσκον∽Πρίσκον καὶ το[ὺς]τοὺς [παρ’]παρ’ [αὐτοῦ]αὐτοῦ |gap:?|
23 |gap:?| [καθαρὸ]νκαθαρὸν ἀπὸ μὲν δημοσίων τελεσμάτων πάντων καὶ ἐπ[ιγραφῶν?]ἐπιγραφῶν |gap:?|
24 |gap:?|άτου ἔτους Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου διὰ τ|gap:?|
25 [ἀποφ]ερομένουςἀποφερομένους καὶ ἑτέροις ἐξαλλοτριοῦντας καὶ οἰκο[νομοῦντας]οἰκονομοῦντας |gap:?|