Sematia

p.horak.13.xml

TM: 78369HGV: 78369Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ἔτους ὀκτω[καιδεκάτου]|num:18|ὀκτωκαιδεκάτου|num:18| [Αὐτοκρατόρων]Αὐτοκρατόρων [Καισάρων]Καισάρων [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου
2 Ἀντωνίν̣[ου]Ἀντωνίνου [καὶ]καὶ [Λουκίου]Λουκίου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Κομμόδου]Κομμόδου [Σεβαστῶν]Σεβαστῶν [Ἀρμενιακῶν]Ἀρμενιακῶν
3 Μηδικῶν Παρθικῶ[ν]Παρθικῶν [Γερμανικῶν]Γερμανικῶν [Σαρματικῶν]Σαρματικῶν [Μεγίστων]Μεγίστων |gap:?|
4 ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ [πρὸς]πρὸς [Αἰγύπτῳ]Αἰγύπτῳ |gap:25|
5 καὶ προσαντιβεβλ[η]προσαντιβεβλη |gap:25| [Τίτου]Τίτου [Πακτουμηίου]Πακτουμηίου
6 Μάγνου ἐπάρχου Α̣[ἰγύπτου]Αἰγύπτου |gap:35|
7 Τίτωι Πακτ[ουμηίωι]Πακτουμηίωι [Μάγνωι]Μάγνωι [ἐπαρχωι]ἐπαρχωι [Αἰγύπτου]Αἰγύπτου
8 παρὰ Ῥαικίας Γα⋰ί⋱αςΓαίας |gap:40|
9 νων ἑκατονταρχ[ίας]ἑκατονταρχίας |gap:40|
10 κων |gap:4||gap:?| |gap:?_lines|
1 m2 |gap:?| ❨Μ(άρκος)❩Μάρκος Γαβίνιος Γέμινος ❨ἐσφράγ(ισα)❩ἐσφράγισα
2 m3 |gap:?||gap:1| Οὐίβιος Λο̣ύ̣κι̣οςΛούκιος ❨κ̣(αὶ)❩καὶ Δομίτιος
3 |gap:?| ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨ὡ(ς)❩ὡς ❨χ(ρηματίζω)❩χρηματίζω ❨ἐσφράγ(ισα)❩ἐσφράγισα |gap:?_lines|