Sematia

p.hib.2.249.xml

TM: 5208HGV: 5208Date: -258 – -254Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 [Λε]ωδάμαςΛεωδάμας Λ̣υσιμάχωιΛυσιμάχωι
2 [χ]α̣ί̣ρ̣εινχαίρειν . S-2 ἐ̣π̣ιπορε̣ύ̣ουἐπιπορεύου εἰς
3 Τα̣λ̣α̣ῶτ̣ι̣ν̣Ταλαῶτιν κ̣αὶκαὶ
3-4 ἐπαναγ∤κάσατ[ε]ἐπαναγ∤κάσατε
4 τ̣ο̣[ὺς]τοὺς ∼ὀνθρώπους∽ἀνθρώπους
5 οἳ ἐ̣πα̣ν̣[ίσ]τ̣[αντ]α̣ιἐπανίστανται συ̣νάγε̣ι̣νσυνάγειν
6 τὸν σ̣ῖ̣[τον]σῖτον . S-3 κ̣[αὶ]καὶ τὴν μὲν κριθὴν
7 καὶ ὀλύραν σύνεχε καθαρὰν
8 οὖσαν , τὸ[ν]τὸν [δὲ]δὲ π̣υ̣ρ̣ὸνπυρὸν ἀποδοῦ
9 |gap:14_lines|