Sematia

p.hib.1.47.xml

TM: 8198HGV: 8198Date: – Place:

1 m1 S-1 Λεωδάμας
1-2 Λυσιμά∤χωι
2 χαίρειν .
None None [0][0]
2-3 m1 S-2 Δημητρί∤ου
3 τοῦ τοῦ
3-4 Παρμενίω∤νος
4 υἱοῦ σύνταξον τοὺ̣[ς]τοὺς
5 καρποὺς πάντας
5-6 συνε∤χές
6 , ὡσαύτως δὲ καὶ τ[ῶ]ντῶν
7 ἄλλων τ̣ῶ̣ν̣τῶν |gap:1|τ̣|gap:1|εκα̣ι̣|gap:3||gap:1|τ|gap:1|εκαι|gap:3| [,],
8 συντέτακται γ̣ὰ̣ρ̣γὰρ ἤδ̣η̣ἤδη
9 ἕως τοῦ Πανήμου μηνό[ς]μηνός [,],
10 ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν
10-11 λοι∤πῶν
11 ἕως τοῦ ἀριθμοῦ ,
12 θερίζειν δὲ καὶ ἀμᾶν
13 καὶ λεπταγίοις υν̣τα̣ς̣|gap:2|υντας|gap:2|
14 |gap:1||gap:1|αν ο̣ἷ̣ς̣οἷς κα̣θ̣η̣καςκαθηκας .
None None [0][0] [1][1] [2][2] [3][3] [4][4]
14 m1 S-3 εἰ δέ
15 τις πυρὸς παρ̣έ̣σ̣τη̣κ̣ε̣νπαρέστηκεν
15-16 κα∤θαρὸς
16 παρʼ ∼[ὡι]τ̣ινιοῦν∽ᾡτινιοῦν
16-17 ἀπο∤[δ]οῦἀπο∤δοῦ
17 ἵνα τιμ[ὴν]τιμὴν |gap:1||gap:1|ρ̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|ρ|gap:1||gap:1||gap:1|
18 σωμεν τῶν γ̣ι̣νομ̣έ̣ν[ω]ν̣γινομένων
19 τῶν ἐπανάγκων , τῶν
20 δὲ λοιπῶν μ̣|gap:2||gap:1|α̣χρουμ|gap:2||gap:1|αχρου ,
21 χρεία γάρ ἐστιν μ̣α̣|gap:2|ι̣κ̣ο̣υ̣μα|gap:2|ικου .
22 S-4 καὶ ὄλυραν δὲ κ[αὶ]καὶ [κρ]ιθὴνκριθὴν
23 ἑτοίμαζε ἵνα
23-24 [παραμ]ε̣τ̣ρ̣ή̣∤σωμενπαραμετρή∤σωμεν
24 εἰς τὸ βασιλικὸν .
25 S-5 καὶ τοὺς μόσχους τοὺς
25-26 πα∤ρὰ
26 Φίλωνος τοῦ ∼Λυσανι∽Λυσανίου καὶ
27 τὸν παρὰ Φίλωνος καὶ
27-28 Σπο∤κέους
28 εἰ μὲν ∼ἀπεσκας∽ἀπέσταλκας εἰς
29 Δικωμίαν , εἰ δὲ μὴ
29-30 ἀπόσ∤τε̣ι̣λ̣ο̣ν̣ἀπόσ∤τειλον
30 τ|gap:3|ν ἤδη ἵνα
31 ἀποδοθῶσιν Λυκομήδῃ ,
32 οὕτω γὰρ συντέταχεν .
33 S-6 καὶ τὴν ἐπιστολὴν
33-34 ἀπό∤στειλον
34 Δημητρίω[ι]Δημητρίωι
35 ἐν τάχει ἵνα μ̣ὴ̣μὴ παῖς
36 ἀποσταλῇ . S-7 ἔρρωσο .
37 S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους κθ̣|num:29|κθ|num:29| Μεχεὶρ κ|num:20| .
1 S-9 Λυσιμάχω[ι]Λυσιμάχωι [.].