Sematia

p.hib.1.45.xml

TM: 8196HGV: 8196Date: -257 – -257Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 Λεω[δάμ]α̣[ς]Λεωδάμας Λ̣[υ]σ̣ι̣μ̣[άχωι]Λυσιμάχωι
2 Λυσιμαχωι{Λυσιμαχωι} χαίρειν .
None None [0][0]
3 m1 S-2 ὡς ἂ[ν]ἂν λάβητε τὴν
3-4 ἐ̣[πι]∤[στολὴ]νἐπι∤στολὴν
4 παραγίνεσθε
5 [ἵν]αἵνα [τ]ὸντὸν ἐν Σέφθαι σῖτον
6 μεταβάλ[ησ]θεμεταβάλησθε πρὸ τοῦ̣τοῦ
7 το̣|gap:3|τ̣ο̣το|gap:3|το ἐμβαλεῖν ,
8 καὶ εἴ τι κερμάτιον
9 λελογεύκατε
9-10 φέρε∤τε
10 εὐθέως . S-3 καὶ τὰ
11 λοιπὰ πειρᾶσθε
12 συνάγειν , καὶ μὴ
13 ὑπολιμπάνεσθε ,
14 καὶ τὸν παρὰ Φίλωνος
15 σῖτον ὅπως μηθὲν
16 ὑπολείψεσθε ἐν
16-17 αὐ∤τῶι
17 ἀλλὰ πάντα
17-18 παρα∤μετρήσασθε
18 .
None None [0][0]
18 m1 S-4 καὶ ὅπως
19 μ̣ὴ̣μὴ λογεύσετε παρευ̣ρ̣έ̣σ̣[ε]ιπαρευρέσει
20 μ̣η̣δ̣ε̣μ̣ι̣ᾶ̣ι̣μηδεμιᾶι τὸ α̣ρ̣|gap:1||gap:1|αρ|gap:1||gap:1| [ι]κὸνικὸν
21 καὶ ἱ̣π̣π̣ιατρικόνἱππιατρικόν , [ἀ]λλʼἀλλʼ εἴ
22 τι λελογεύκατε
22-23 κ̣α̣τ̣α∤χωρίσατεκατα∤χωρίσατε
23 ε̣ἰ̣ς̣εἰς τὸ
23-24 χ̣ω̣μ̣α∤τικόνχωμα∤τικόν
24 .
None None [0][0]
24 m1 S-5 [ἔρ]ρ̣ω̣σ̣ο̣ἔρρωσο .
25 S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους κη|num:28| Χ̣ο̣ί[α]χΧοίαχ .
None None [0][0]
26 m1 S-7 Λ̣υ̣[σιμάχ]ω̣ι̣Λυσιμάχωι .
None None [0][0]