Sematia

p.hib.1.113.xml

TM: 8242HGV: 8242Date: -260 – -260Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| κ[αὶ]καὶ |gap:2||gap:4||gap:9|
2 ο⸢ς⸣ος αἰτούμενο[ς]αἰτούμενος |gap:8|
2-3 [ὑ]∤δ̣ά̣τ̣ω̣ν̣ὑ∤δάτων
3 |gap:9|
4 καὶ ἐν Ἀθεμμ[εῖ]Ἀθεμμεῖ |gap:9|
5 καὶ τὸ ἐπιγραφὲν το̣[ῖς]τοῖς |gap:4||gap:3||gap:?|
6 τοῖς τὸ ζῦτος μὴ εἰλη̣[φόσι]εἰληφόσι |gap:?|
7 ἐν τῆ̣ιτῆι τῶν κ̣ω̣μ̣ῶ̣νκωμῶν |gap:6| ❨χ̣α̣(λκοῦ)❩χαλκοῦ ϙα|num:91| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| .
8 S-2 καὶ τὸ ἐν Πάσιτι |gap:1||gap:8|ς̣|gap:1||gap:8|ς
9 λογευτῆι τῶι παρ[α]παρα |gap:5|τ̣ι|gap:5|τι
10 Βότρωι τῶι φυλακίτ[ηι?]φυλακίτηι [καὶ?]καὶ
11 ἀναχωρήσαντι ζυτη[ρᾶς]ζυτηρᾶς ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ λδ|num:34| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨(τέταρτον)❩τέταρτον ❨(ὀβολοῦ)❩|num:1/4|ὀβολοῦ|num:1/4| ,
12 καὶ ἐλαικῆς ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ρξζ|num:167| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| .
13 S-3 καὶ ἐν τοῖς ἀντιλέγουσιν μὴ
13-14 εἰλη∤φέναι
14 ἐλαίου ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ϛ|num:6| .
15 S-4 ἐν Τοτοῆι Πάσιτος λογευτῆι
16 ὧι μηθὲν ὑπάρχει ξϛ|num:66| ❨(ὀβολοὺς)❩ὀβολοὺς γ|num:3| δ|num:1/4_tick| .
17 S-5 καὶ τὸ δοθὲν τοῖς ἀσθενοῦσιν
18 τῶν γεωργῶν εἰς τὰ ἔργα τῶν
19 κτημάτων ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου κ|num:20| .
1 S-6 |gap:?_lines|