Sematia

p.herm.52dupl.xml

TM: 21134HGV: 21134Date: 398 – 398Place: Hermopolis

1 m1 S-1 μετ̣ὰ̣μετὰ τὴν̣τὴν ὑπατείαν ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Καισαρίου καὶ Ἀττικοῦ τῶν ∼λ̣α̣μ̣π̣ρ̣ο̣τ̣α̣τ̣ο̣υ̣∽λαμπροτάτον .
2 S-2 Αὐρηλίῳ Π̣έτρῳΠέτρῳ ∼Φιλάμω̣ν̣ο̣ς∽Φιλάμμωνος πολιτευομένῳ ἐναρχῳ
3 νυκ̣τ̣ο̣στρατήγῳνυκτοστρατήγῳ Ἑρμουπόλεως τῆς λαμπροτάτης
4 ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Ἄνναν̣Ἄνναν ⋰Ἰ⋱ωσῆτοςἸωσῆτος ⋰Ἰ⋱ουδαίουἸουδαίου πορφυροπώλου
5 ἀπ̣ὸἀπὸ τ̣ῆ̣ςτῆς αὐτῆς πόλεως . S-3 κατὰ τὴν νύκτα τὴν εἰς τὴν
6 σ̣ή̣μερονσήμερον ἡμέραν , ἥτις ἐστὶν Ἐπεὶφ ι|num:10| , τινὲς
6-7 κα∤κ̣ο̣ῦ̣ρ̣γοικα∤κοῦργοι
7 ἐπιστάν̣τ̣εςἐπιστάντες τῇ ἡμετέρᾳ κ̣έ̣λλᾳκέλλᾳ ἐν Θα|gap:4|ε̣ινΘα|gap:4|ειν
8 [ἅπαν]τ̣αἅπαντα ἡμέ̣τ̣[ερ]α̣ἡμέτερα σκεύη |gap:1|ο̣λ̣|gap:2|ο̣ς̣|gap:1|ολ|gap:2|ος πρ̣ὸ̣ς̣πρὸς τῷ Τυχε̣ί̣ῳΤυχείῳ κ̣[α]ὶκαὶ τὴν