Sematia

p.herm.43.xml

TM: 33478HGV: 33478Date: 301 – 400Place: unbekannt

1 m1 S-1 |g:stauros| τῷ δ̣ε̣σ̣π̣ό̣τ̣ῃδεσπότῃ μ̣ο̣υμου κ̣αὶ̣καὶ κατὰ πάντα μοι
2 τ̣ιμι̣ωτάτῳτιμιωτάτῳ πατρὶ Ἑ̣ρμ̣ά̣μμωνιἙρμάμμωνι
3 |vac:?| ⋰Ἰ⋱ουβινια̣ν̣ό̣ςἸουβινιανός .
4 S-2 ἐν πρ̣ώ̣το̣ι̣ςπρώτοις σ̣ε̣σε , ἄ̣π̣αἄπα , προσαγορεύω
5 μετ̣ὰ̣μετὰ πα̣ν̣τὸςπαντὸς τοῦ οἴκου σου · S-3 πολλὰ
5-6 προσ∤ἀγόρευέ̣προσ∤ἀγόρευέ
6 μ̣ο̣ιμοι τὴν μήτερά μου καὶ̣καὶ τοὺς
7 ἀδελφούς μου καὶ πάντας τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ
8 κα̣ὶ̣καὶ |gap:20| καὶ̣καὶ τ̣|gap:6|τ|gap:6|
9 |gap:?_lines|