Sematia

p.herm.16.xml

TM: 35414HGV: 35414Date: 401 – 500Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [πρ]εσβύτερονπρεσβύτερον κ̣α̣ὶ̣καὶ συγχώρ[η]σ̣ο̣ν̣συγχώρησον [αὐτῷ]αὐτῷ |gap:12|λ̣|gap:15||gap:12|λ|gap:15|
2 [τύ]πουτύπου ,⊱, ἐπειδὴ οὐκ ὀλίγως θλίβεται · S-2 μ̣[ὴ]μὴ ἀποτύχω οὖν τῆς ἐμῆς παρακλήσεως .
3 S-3 [π]ρὸπρὸ πολλοῦ γὰρ τοῦ χρόνου ἔλαβεν τὴν [ἐ]λ̣ευθέρανἐλευθέραν αὐτοῦ καὶ , ὡς νομίζω , οὐ δύναται
4 [ἐ]κβαλεῖνἐκβαλεῖν αὐτήν . S-4 |vac:?| παρακαλῶ οὖν ὑμ[ᾶς]ὑμᾶς ∼σπλαχνίσαι∽σπλαγχνίσαι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ταλαιπωρίας
5 [καὶ]καὶ δοῦναι αὐτῷ τύπον τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν̣τὸν [τό]ποντόπον αὐτοῦ · S-5 τὸ δὲ πλεῖστόν μου τῶν γραμμάτων ,
6 ∼[π]ροσκυνων∽προσκυνῶ τὰ ⋰ἴ⋱χνηἴχνη τῆς ⋰ὑ⋱μετέραςὑμετέρας πατρικῆς δεσποτείας ἄχρι θέας , δέσποτα , ἁγιώτατε πάτερ .|g:stauros|