Sematia

p.heid.9.433.xml

TM: 89288HGV: 89288Date: -161 – -155Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:5-6||gap:2||gap:10_precision=low|
2 |gap:1||gap:5-6||gap:1|ρ̣ας|gap:1||gap:5-6||gap:1|ρας ἐκφορίου ❨(πυροῦ?)❩πυροῦ
3 ἀ̣ρ̣τ̣ά̣β̣[ας]ἀρτάβας κ̣δ|num:24|κδ|num:24| , ὑπὲρ̣ὑπὲρ ὧν
4 τυγχάνω καὶ ἐπιδεδωκὼ̣ς̣ἐπιδεδωκὼς
5 Πετεσούχωι τῶι
5-6 κωμο∤γραμματεῖ
6 καὶ Πάσι̣τιΠάσιτι τῶι
7 ἀ̣ρ̣χ̣ι̣φ̣υ̣λ̣α̣κί̣τηιἀρχιφυλακίτηι τῆ̣ς̣τῆς κώμης̣κώμης
8 καὶ̣καὶ Ἰσιδ̣ώ̣ρ̣[ωι]Ἰσιδώρωι [τῶ]ιτῶι
8-9 ἐπιμελη∤[τ]ῆιἐπιμελη∤τῆι
9 . S-2 ὑ̣π̣ὲ̣ρὑπὲρ ὧ̣ν̣ὧν π̣ά̣ν̣των̣πάντων ἀξιῶ ,
10 [ἐὰν]ἐὰν ∼φαίνηι̣τ̣α̣ι̣∽φαίνηται , ∼σ̣υ̣ν̣τά̣ξας̣∽συντάξαι
11 [γράψ]α̣ι̣γράψαι οἷς̣οἷς ∼ἐὰ̣ν̣∽ἂν α̣[ἱρ]ῆ̣ι̣αἱρῆι |gap:4|η
12 |gap:atLeast=10_atMost=11||gap:1|τ̣α|gap:atLeast=10_atMost=11||gap:1|τα καὶ
12-13 α|gap:1|ο∤|gap:2||gap:3-4||gap:2|
13 ε̣ἰ̣ς̣εἰς τὸ βα̣σιλ̣ικὸνβασιλικὸν
14 τ|gap:1||gap:1-2||gap:2| ἀ̣ρ̣τάβαςἀρτάβας τοῦ πυροῦ ,
15 ὑπὲ̣ρ̣ὑπὲρ ἧ̣ς̣ἧς ∼γ̣ε̣ω̣ργ̣ῶι∽γεωργῶ βα̣σ̣[ιλ]ι̣κ̣ῆ̣[ς]βασιλικῆς
16 γ̣ῆςγῆς , τῶ̣ι̣τῶι τε̣τε βασιλεῖ οὐ[δὲν]οὐδὲν
17 διαπεσεῖται .
18 m3 S-3 ❨γρ(άψον)❩γράψον οἷς̣οἷς κα̣[θήκει]καθήκει |gap:?|
19 των |gap:?|
20 m2 |gap:?||gap:1|δ̣ε|gap:2|ου|gap:?||gap:1|δε|gap:2|ου
21 |gap:?||gap:1|
22 ❨ὑπ(όμνημα)❩ὑπόμνημα