Sematia

p.heid.6.366.xml

TM: 3063HGV: 3063Date: -300 – -201Place: Kerkeosiris (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἠπιόδω̣ροςἨπιόδωρος
2 Φίλωνι χαίρειν .
3 S-2 |gap:4||gap:4|σ̣α̣ι̣|gap:4||gap:4|σαι
4 καθ̣ό̣τ̣ι̣καθότι σοι
4-5 ἐν̣ε̣∤τεί̣λατ̣ο̣ἐνε∤τείλατο
5 Δ̣ι̣ο̣|gap:3|Διο|gap:3|
6 τος ❨βα(σιλικὸς)❩βασιλικὸς ❨γρ(αμματεύς)❩γραμματεύς . S-3 καλῶς
7 ποιήσεις
7-8 παρα∤[γεν]η̣θεὶςπαρα∤γενηθεὶς
8 ε̣ἰ̣ς̣εἰς
9 Κ̣ε̣ρ̣κεοσῖρινΚερκεοσῖριν
10 |gap:4||gap:1|ε̣ι̣κ̣αση̣ς̣|gap:4||gap:1|εικασης
11 |gap:3|ε̣|gap:1|ρ̣|gap:2||gap:3|ε|gap:1|ρ|gap:2|
12 |gap:1|α̣|gap:2|α̣ρ̣α̣|gap:1|α|gap:2|αρα
12-13 ἀσ̣χο∤λ̣[ί]α̣ι̣ἀσχο∤λίαι
13 απ̣ο|gap:4||gap:1|απο|gap:4||gap:1|
14 |gap:2|σ̣τ̣ου̣ς̣|gap:2||gap:2|στους|gap:2|
15 τ̣|gap:4||gap:2|α̣τ|gap:4||gap:2|α
15-16 κα̣∤τ̣έχωνκα∤τέχων
16 |gap:1|
17 ἀ̣ν̣αλ̣ύ̣εινἀναλύειν
18a |gap:4||gap:1|
18 |gap:3|π̣|gap:1|α̣γ̣ν̣ω̣ι̣|gap:3|π|gap:1|αγνωι
19-20 ἀναγκασθ̣ήσο∤μαιἀναγκασθήσο∤μαι
20 ἀ̣π̣ράκτω̣ς̣ἀπράκτως
21 ἀναλύ̣ε̣ι̣ν̣ἀναλύειν πρὸς
22a τὸν ἄνθρωπον
22 τ̣α̣|gap:3|αι̣ρα̣|gap:1|θ̣ιαν̣|gap:1|τα|gap:3|αιρα|gap:1|θιαν|gap:1|
23 ἔρρωσο .
1 S-4 Φίλωνι