Sematia

p.heid.5.358.xml

TM: 17643HGV: 17643Date: 524 – 525Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:16| [χα]ίρει̣νχαίρειν . S-2 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [ἐσχ]η̣[κ]έ̣[να]ι̣ἐσχηκέναι
2 [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ [ἐντεῦ]θ̣εν̣ἐντεῦθεν [τὴν]τὴν π̣ρὸςπρὸς ἀλλή̣[λους]ἀλλήλους ❨[συμπ]εφωνη̣(μένην)❩συμπεφωνημένην
3 [καὶ]καὶ [ἀρέσασάν]ἀρέσασάν [μοι]μοι τιμὴν πλήρη̣ςπλήρης οἴν̣ο̣υ̣οἴνου |gap:3|ου̣|gap:3|ου
3-4 π̣ε̣ντα̣ξ̣∤[εστιαίων]πενταξ∤εστιαίων
4 [,], [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ αὐτοῦ κτήματος σ̣ηκ̣ωμ̣ά̣τωνσηκωμάτων
5 [διακοσίων]διακοσίων [,], [❨γ(ίνεται)❩]γίνεται οἴνου ❨σηκ(ώματα)❩σηκώματα σ|num:200| , ὅν̣π̣ερὅνπερ οἶνον π̣αρὰπαρὰ ληνὸν
6 [ἀπὸ]ἀπὸ [γλεύκους]γλεύκους [ἀδό]λ̣ο̣υ̣ἀδόλου σου παρέχ̣οντο̣ς̣παρέχοντος τὰ κο̣ῦ̣φ̣[α]κοῦφα
7 [ἐπάναγκες]ἐπάναγκες [ἀποδ]ώσωἀποδώσω σοι ἐ[ν]ἐν τῇ τρύγῃ τοῦ Με[σορὴ]Μεσορὴ
8 [μηνὸς]μηνὸς [τοῦ]τοῦ [ἐνεστῶτος]ἐνεστῶτος ἔτους ⸢σα|num:201|⸣σα|num:201| ⸢ρο|num:170|⸣ρο|num:170| τῆς τ̣ρ̣ί̣τη[ς]τρίτης
8-9 [ἰν]∤[δικτίονος]ἰν∤δικτίονος
9 [,], [οἴνου]οἴνου ῥ̣υ̣[σ]ε̣[ως]ῥυσεως [τ]ῆ̣[ς]τῆς [σ]ὺ̣νσὺν θεῷ τετάρτη[ς]τετάρτης
10 [ἐπινεμήσεως]ἐπινεμήσεως [ἀνυπερθέτως?]ἀνυπερθέτως [.?]. S-3 [ἀνα?]δ̣έ̣[χομαι?]ἀναδέχομαι [δὲ?]δὲ [τὴν?]τὴν
11 [τοῦ?]τοῦ [οἴνου?]οἴνου [καλλονὴν?]καλλονὴν [καὶ?]καὶ [παραμονὴν?]παραμονὴν [μέχρι?]μέχρι [ὅλου?]ὅλου
12 [τοῦ?]τοῦ [Τῦβι?]Τῦβι [μηνὸς?]μηνὸς [|gap:?|?]|gap:?| |gap:?_lines|