Sematia

p.heid.4.339.xml

TM: 21117HGV: 21117Date: 61 – 63Place: Hermopolis

1 m1 S-1 Φρουρίου Λ[ιβός]Λιβός [,], [β|num:2|]β|num:2| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [Γαίου]Γαίου [.].
2 S-2 Ἡρακλήωι Κρονίο̣[υ]Κρονίου [ἐξηγητῇ]ἐξηγητῇ [❨Ἑρμοπολ(ίτου)❩]Ἑρμοπολίτου
3 παρὰ Ὡρίωνος̣Ὡρίωνος [Δημητρίου]Δημητρίου [τοῦ]τοῦ
3-4 [Ὡρί]∤ω̣νοςὩρί∤ωνος
4 μητρὸ[ς]μητρὸς |gap:9| [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ
5 τ̣οῦτοῦ γυμ̣νασίου̣γυμνασίου [ἐφηβευκότων]ἐφηβευκότων [τὸ]τὸ
6 β|num:2| ❨(ἔτος)❩ἔτος Γαίο̣υΓαίου [Καίσαρος]Καίσαρος [❨ἀναγρα(φομένου)❩]ἀναγραφομένου
7 [ἐ]πʼἐπʼ ἀμφόδο̣[υ]ἀμφόδου [Φρουρίου]Φρουρίου [Λιβός]Λιβός [.]. S-3 [ἐπεὶ]ἐπεὶ
8 [στ]εροῦμαιστεροῦμαι ε|gap:1||gap:?|
9 π̣υρὸνπυρὸν ἀξιῶ̣ἀξιῶ [εἰσταγῆναι]εἰσταγῆναι [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν
10 γραφὴν τῶ[ν]τῶν [πρὸς]πρὸς [τὴν]τὴν [τῆς]τῆς
11 εὐθηνίας δι̣ά̣[δοσιν]διάδοσιν [ἀναγορευομένων]ἀναγορευομένων [,],
12 ἵ̣ν̣ʼἵνʼ ὦ̣ [εὐερ]γ̣ε̣τ̣η̣μ̣[ένος]εὐεργετημένος [.].
13 m2 S-4 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:1| Νέρων[ο]ςΝέρωνος [Κλαυδίου]Κλαυδίου [Καίσαρος]Καίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
14 [Γ]ε̣ρμανικοῦΓερμανικοῦ [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [,], |gap:?|
15 m3 Ὡρίων Δημητρ[ίου]Δημητρίου [ἐπιδέδωκα]ἐπιδέδωκα [.].