Sematia

p.heid.4.332.xml

TM: 28721HGV: 28721Date: 101 – 300Place: unbekannt (Herakleopolites?)

1 m1 S-1 Κλαυδία Ποσιδων[ία]Ποσιδωνία
2 [Σ]αραπίωνιΣαραπίωνι χαίρειν .
3 S-2 μετ̣εβλήθ̣ησανμετεβλήθησαν ἐνθάδε
3-4 Ξε∤νο̣κλεῖΞε∤νοκλεῖ
4 χε̣[ι]ριστ̣[ῇ]χειριστῇ μου εἰς οὓς
5 ∼ὀφ̣είλις∽ὀφείλεις φ̣όρου[ς]φόρους [δι]ὰ̣διὰ Δ̣[ιο]σκόρουΔιοσκόρου
6 φίλου σου ἐπὶ λόγου ⸢ἄλλαι⸣ἄλλαι
6-7 ἀργυ∤ρίου
7 δραχμαὶ ∼χείλιαι∽χίλιαι . m2 S-3 ἔρρω̣[σο]ἔρρωσο .
8 S-4 [Σα]ρ̣απί̣ω̣ν̣ι̣Σαραπίωνι
8-9 [μετ]ε∤[β]λήθ̣[η]σ̣α̣νμετε∤βλήθησαν
9 αἱ
10 ἀ̣ρ̣γ̣υ[ρί]ο̣υἀργυρίου
10-11 δρα̣∤[χμαὶ]δρα∤χμαὶ
11 ∼[χ]ε̣ίλια[ι]∽χίλιαι .
12 S-5 ❨σε̣σ̣η(μείωμαι)❩σεσημείωμαι