Sematia

p.heid.4.300.xml

TM: 11472HGV: 11472Date: 96 – 96Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|π̣ο|gap:1||gap:2||gap:1||gap:?||gap:?|πο|gap:1||gap:2||gap:1||gap:?|
2 |gap:?|τ̣ροσ̣μ̣ε̣|gap:?||gap:?|τροσμε|gap:?|
3 |gap:?|ω̣|gap:2||gap:2||gap:?|ω|gap:2||gap:2| διὰ |gap:4|οστ|gap:?|
4 |gap:1||gap:1||gap:4||gap:3|σ̣αντος|gap:1||gap:1||gap:4||gap:3|σαντος Σ̣ύρου̣Σύρου τοῦ Φανίου π̣[ερὶ]περὶ |gap:7|
5 τῆς̣τῆς Ἡρ̣α̣κ̣λ̣είδουἩρακλείδου μερ̣ίδοςμερίδος ἐλαιωνοπαραδείσου σὺ̣ν̣σὺν
6 ∼καλαμείᾳ∽καλαμίᾳ ἀρούρ̣[α]ςἀρούρας δύο|num:2| , ἐν μὲν ἑκτολογουμένω̣ν̣ἑκτολογουμένων τάξει
7 ἄρου[ραν]ἄρουραν μίαν|num:1| ∼τ̣ε̣ιμῆς∽τιμῆς ἀργυρίου δραχμῶν πεντακο̣σί̣ω̣[ν]|num:500|πεντακοσίων|num:500| ,
8 ἐν δὲ κατοικικῇ [τά]ξειτάξει λοιπὴ ἄρουρα μ[ί]α|num:1|μία|num:1| ∼τειμῆς∽τιμῆς
9 ἀργυρ[ίο]υ̣ἀργυρίου δραχμῶν ∼δισχειλίων∽δισχιλίων διακοσίων|num:2200| . S-2 διὸ
9-10 ἐπι∤δίδωμι
10 τὴν προσαπογραφήν . m2 S-3 Πτολεμαῖος ❨γρ(αμματεύς)❩γραμματεύς .
11 S-4 ❨κ̣ατ̣ακεχώ(ρισται)❩κατακεχώρισται . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε̣|num:15|ιε|num:15| Αὐτοκράτορος Καίσαρος
12 Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ , ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ ι̣|num:10|ι|num:10| .
1 S-6 |gap:3_lines|