Sematia

p.harrauer.41.xml

TM: 56358HGV: 56358Date: 316 – 347Place: Hermopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| |gap:?|
2 |gap:?| |gap:?|
3 |gap:?| |gap:?|
4 [διὰ]διὰ |gap:?| ❨βοη̣θ(οῦ)❩βοηθοῦ χαίρ̣ε̣ι̣[ν]χαίρειν [.].
5 S-2 [ἔσχον]ἔσχον [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ [τὰ]τὰ [αἱρ]οῦντά̣αἱροῦντά σοι μέρη̣μέρη
6 [τῆς]τῆς [εὐτυχοῦς]εὐτυχοῦς |gap:1-2| [ἰνδι]κ̣τίων̣οςἰνδικτίωνος ἐκ ❨πλ̣ή(ρους)❩πλήρους .
7 m2? S-3 |gap:?| [κώμης]κώμης Σιναρχήβεως
8 [Δημητρίᾳ?]Δημητρίᾳ [τῇ?]τῇ [καὶ?]καὶ [Ἀμμωνίᾳ?]Ἀμμωνίᾳ [·?]· S-4 ἔ̣σχονἔσχον παρὰ σοῦ
9 [τὰ]τὰ [αἱροῦντά]αἱροῦντά [σοι]σοι [μ]έ̣ρ̣[η]μέρη [τ]ῆςτῆς εὐτυχοῦς
10 |gap:1-2| [❨ἰνδικτ(ίωνος)❩]ἰνδικτίωνος |gap:?| [λί]τραςλίτρας ∼ἐννακοσίας∽|num:900|ἐνακοσίας|num:900|
11 m3? |gap:?| |gap:?| |gap:?_lines|
12 m4? ζ̣|num:7|ζ|num:7| [ἰνδι]κτίωνο̣[ς]ἰνδικτίωνος |gap:?|
13 θ|gap:?|υ̣χαρι|gap:1|υπ̣|gap:?|θ|gap:?|υχαρι|gap:1|υπ|gap:?| [λόγ]ου̣λόγου ἐξαργυρισμοῦ
14 ε|num:5| ἰνδικτίωνος κ[ανόνος]κανόνος [τιμῆ]ςτιμῆς οἴνου ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ρκγ|num:123| .
15 S-5 καὶ Δημητρία καὶ ∼Ἀμονία∽Ἀμμωνία λόγου ἐξαργυρι̣σ̣μοῦἐξαργυρισμοῦ
16 ε|num:5| ἰνδικτίωνος κανόνος τιμῆς οἴνου m5 ❨(τάλαντα)❩τάλαντα |gap:1| <❨(δραχμὰς)❩>δραχμὰς Δυ|num:4400| .
17 m4 S-6 καὶ ὑπὲρ ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| πάγου αὐτὴ τιμῆς κριθῆς |gap:?|
18 η|num:8| πάγου
19 m5? ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα να|num:51| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Β|num:2000| |gap:?|
20 ❨(γίνεται)❩γίνεται ὁ̣μ̣ο̣ῦ̣ὁμοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ρπ|num:180| <❨(δραχμαὶ)❩>δραχμαὶ Β|num:2000| |gap:?_lines|
21 m6? |gap:1||gap:?|
22 Ἀμ̣[μωνία?]Ἀμμωνία |gap:?|
23 ε|num:5| [ἰνδικτίωνος?]ἰνδικτίωνος |gap:?|
24 ❨τάλ̣[(αντα)]❩τάλαντα [.]. S-7 |gap:?|