Sematia

p.harr.2.216v.xml

TM: 32294HGV: 32294Date: 301 – 400Place: unbekannt

26 m1 S-1 οἱ παρὰ τ̣η̣|gap:3||gap:2||gap:1|τη|gap:3||gap:2||gap:1|
27 Ὡρίων ❨Ὡρί̣ω̣ν̣(ος)❩Ὡρίωνος |gap:1||gap:4|η̣ς|gap:1||gap:4|ης τ̣ε̣ι̣μ̣|gap:?|τειμ|gap:?|
28 Λούκιος ❨Κ̣ο̣π̣ρ̣έ̣(ως)❩Κοπρέως ❨δ(ιὰ)❩διὰ [τ]ῆ̣ς̣τῆς β̣ο̣υ̣λῆςβουλῆς
29 Μακρόβιος Ἡλιοδ[ώρο]υ̣Ἡλιοδώρου ❨δ̣(ιὰ)❩διὰ τῆς βουλῆς
30 ⸢|gap:3|α〚|gap:4||gap:1|〛⸣|gap:3|α|gap:4||gap:1|
31 Σεπτίμιος Θε|gap:1||gap:1||gap:4| Θεο̣δώρο̣υ̣Θεοδώρου |gap:1||gap:?|
32 Εὐδαίμων Α̣|gap:3|ρ|gap:3|Α|gap:3|ρ|gap:3|
33 Ἀ̣π̣ο̣λλώνιοςἈπολλώνιος Τ̣ρ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|Τρ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|
34 Λ̣ο̣υ̣κίλλι[ος]Λουκίλλιος ἱ̣ε̣ρ̣ε̣ύςἱερεύς