Sematia

p.harr.1.71.xml

TM: 21063HGV: 21063Date: 189 – 189Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 παρὰ Ὡρίωνος Ἀπολλων[ίου]Ἀπολλωνίου
2 τοῦ Ὡρείωνος τοῦ καὶ Λ|gap:?|
3 καὶ τοῦ ἀνεψιοῦ Ὡρείωνος τοῦ
4 καὶ Μ̣ύ̣ρουΜύρου |gap:1|ει|gap:2||gap:?|
5 νος , τῶν ἐ̣ξη̣γ[η]τ̣ε̣υ̣σ̣[άντων]ἐξηγητευσάντων [τ]ῆ̣ς̣τῆς
5-6 ❨Ὀ∤ξυρυγχ(ιτῶν)❩Ὀ∤ξυρυγχιτῶν
6 ❨πόλ(εως)❩πόλεως . S-2 ❨ἀπογραφ(όμεθα)❩ἀπογραφόμεθα κατὰ τὰ
6-7 κε∤λευσθέντα
7 ὑπὸ Διονυσίου
7-8 Παπιρί∤ου
8 τοῦ λαμπροτάτου ❨ἡγεμ(όνος)❩ἡγεμόνος
9 |gap:1_lines|
10 πρὸς τὴν τοῦ ❨διελθ(όντος)❩διελθόντος κη|num:28| ❨(ἔτους)❩ἔτους Αὐρηλίου
11 Κομμόδου Ἀντωνίνου Καίσαρος
12 τοῦ κυρίου κατʼ οἰκίαν ἀπογραφὴν
13 τὴν ὑπάρχουσαν ❨ἡμ(ῖν)❩ἡμῖν ἀπὸ τῶν
14 πατέρων |gap:?|να
15 της ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨μητ(ρὸς)❩{μητρὸς} ❨Διονυ(σίας)❩Διονυσίας τῆς καὶ
15-16 Τα∤❨αμό⋰ι⋱τ(ος)❩Τα∤αμόιτος
16 Ἀχιλλίωνος περὶ ❨κώμ(ην)❩κώμην
17 Ἰσῖον Παγγᾶ τῆς ἄνω ❨το(παρχίας)❩τοπαρχίας
18 οἰκίαν , καὶ περὶ τὴν ❨α(ὐτὴν)❩αὐτὴν ❨κώμ(ην)❩κώμην
18-19 ἕ∤τερον
19 ∼❨ψειλ(ὸν)❩∽ψιλὸν ❨τό(πον)❩τόπον , καὶ περὶ τὴ̣ντὴν ❨α(ὐτὴν)❩αὐτὴν
20 ἑτέρους ∼❨ψειλ(οὺς)❩∽ψιλοὺς ❨τό(πους)❩τόπους , καὶ περὶ ❨τ(ὴν)❩τὴν ❨α(ὐτὴν)❩αὐτὴν
20-21 οἰ∤κίαν
21 καὶ ❨αὐλ(ὴν)❩αὐλὴν , καὶ περὶ ❨τ(ὴν)❩τὴν ❨α(ὐτὴν)❩αὐτὴν ∼❨ψειλ(ὸν)❩∽ψιλὸν ❨τ(όπον)❩τόπον ,
22 εἰς οὓς οὐδεὶς ❨ἀπογρ(άφεται)❩ἀπογράφεται ❨οὐδ(ὲ)❩οὐδὲ ❨καταγί(νεται)❩καταγίνεται
23 καὶ ὀμνύομεν τὴν Αὐρηλίου
24 Κομμόδου Ἀντωνίνου
25 Καίσαρος τοῦ κυρίου τύχην
26 μὴ ἐψεῦσθαι . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους κθ|num:29| ❨αὐτοκρά[τ(ορος)]❩αὐτοκράτορος
27 Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου
28 Κομμόδου Ἀντωνίνου
29 εὐσεβοῦς εὐτυχοῦς σεβαστοῦ
30 Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ
31 Σαρματικοῦ Γερμανικοῦ
32 Μεγίστου Βρεταννικοῦ ,
33 Μεσορὴ λ|num:30| . m2 S-4 Ὡρίων
33-34 Ἀπολ∤λωνίου
34 τοῦ Ὡρίωνος τοῦ [καὶ]καὶ
35 Λι|gap:3| κ̣α̣ὶ̣καὶ ὁ̣ ἀ̣ν̣ε̣ψ̣ι̣ὸ̣ς̣ἀνεψιὸς α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ Ὡρίων
36 τοῦ καὶ |gap:4||gap:3|
36-37 m1 ἐπιδεδώ∤❨καμ(εν)❩ἐπιδεδώ∤καμεν
37 καὶ ❨ὀμωμόκαμ(εν)❩ὀμωμόκαμεν τὸν ὅρκον .
38 m3 S-5 |gap:3_lines|