Sematia

p.harr.1.69.xml

TM: 21062HGV: 21062Date: 217 – Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?||gap:1|ων|gap:?|ν γενομένων |gap:?| τῷ λόγῳ τοῦ θ[εοῦ]θεοῦ [,], [ἀ]κολούθουἀκολούθου ὄντος
2 [τῷ]τῷ [νόμῳ]νόμῳ [τὰ]τὰ [μὲν]μὲν αὐτοῦ ὑπά[ρ]χονταὑπάρχοντα ὅσα τε προγονικὰ καὶ ⋰ἰ⋱διόκτη[τ]αἰδιόκτητα ἦν , ταῦτα χωρισθῆνα[ι]χωρισθῆναι
3 [καὶ]καὶ [εἰς]εἰς [τὸν]τὸν [ἱ]ερατικὸνἱερατικὸν ἀν̣α̣λ̣η̣μφθῆναιἀναλημφθῆναι λόγον · S-2 τὰ δὲ ἐξ ὀνόματος τῆς Φιλουμένης
4 [τούτῳ]τούτῳ [κα]τηντηκ[ότ]ακατηντηκότα , τ[αῦτα]ταῦτα ἄχραντα εἶναι , πολὺ πρότερον κατεχόμενα ἡμῖν
5 [κατ]όχι̣[μα]κατόχιμα ὧ̣ν̣ὧν ∼ὠ̣φείλη∽ὀφείλει , πρὶν εἰς τὴν τοῦ [ἀ]ρχιερέωςἀρχιερέως τάξιν |gap:2|εγ|gap:1||gap:2|ν τὰ
5-6 τού∤[τῳ]τού∤τῳ
6 [ὑπά]ρχονταὑπάρχοντα . S-3 τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἐγένετο , ἀλλὰ καὶ ταῦτα μετὰ τῶν ἄλλων
7 |gap:?||gap:1| καὶ ἐκ τότε μέχρι νῦν παρὰ τῇ τοῦ ἀρχιερέως ἐπιτροπῇ ἐστίν , καὶ η
8 |gap:?|ων οὐ δεόντω[ς]δεόντως [ἀ]ναλαμβάνεταιἀναλαμβάνεται τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ . S-4 ἐπ[ι]στ[ά]ντεςἐπιστάντες οὖν
9 [καὶ]καὶ [λα]βόντεςλαβόντες τὴν τοῦ πράγματος ἐξέτασιν πόρων πολιτικῶν |gap:?||gap:1|με
10 |gap:?|ν καθεστώσης χρημάτων στενοχωρίας ἐπέγνωμεν τ|gap:?|τ̣ατ|gap:?|τα
11 |gap:?|ν πλῆρες ὂν , ὡς καὶ σοὶ δόξει , τῆς τελειοτάτης εὐλογίας |gap:?||gap:1|
12 |gap:?||gap:1| εἰς τὸ ⋰ἱ⋱ερώτατονἱερώτατον ταμεῖον τοῦ κυρίου ἐν τοῖς τοιού[τοις]τοιούτοις [δια]κόνοι[ς]διακόνοις
13 |gap:?|η τὴ[ν]τὴν πρ[ο]νομίανπρονομίαν καὶ οἱ προχρονοῦντες ἐν ταῖς συναλλ[αγαῖς]συναλλαγαῖς ταῖς
14 |gap:?||gap:2||gap:?|ρουσαν ἰδίους καὶ κρατοῦσαν εἰδότ[ε]ςεἰδότες ἐπι|gap:2|εφων
15 |gap:?||gap:1||gap:?|ι̣|gap:?||gap:1||gap:?|ι Λυσανίᾳ δύο|num:2| καὶ Φιλοσαράπιδ̣ι̣Φιλοσαράπιδι τ|gap:4|λλων ου|gap:?|
16 |gap:?|ς|gap:?||gap:3||gap:?||gap:1||gap:?|ει|gap:?||gap:1|ητου
17 |gap:?|στον|gap:?|κον μεταπες|gap:?| λόγον πλεῖστα απ|gap:?|αν εἰ̣ς̣εἰς |gap:?|
18 |gap:?| [πα]ραχ[ω]ρή[σ]εωςπαραχωρήσεως γενομένης τῷ κθ|num:29| ❨(ἔτει)❩ἔτει θεοῦ Κομμόδου |gap:?|σδε μὲν̣μὲν
19 |gap:?|ανο|gap:?| κατὰ τὸ η|num:8| ❨(ἔτος)❩ἔτος θεῶν [Σ]εουήρουΣεουήρου καὶ Μ[άρκου]Μάρκου Ἀντωνίνου
20 |gap:?|αν τ[ῷ]τῷ θ[ε]ῷθεῷ , ἅπερ οὐ λόγῳ διεξερχόμεθα ἀλλὰ ἔ[ργῳ]ἔργῳ , γρ[άμ]ματαγράμματα
21 |gap:?| [ἐπι]φέρ[ο]ν̣τ̣[ε]ςἐπιφέροντες , ἐφʼ οἷς δεόμενοι ἀξιοῦμεν κατ[ὰ]κατὰ [τὸ]τὸ δικαιότατον κα̣ι̣και
22 |gap:?| τὰ μὲν ἄλλα τούτῳ τὰ ὑπάρχοντα κρατεῖσθαι τῇ τῆς ∼ἀρχιερίας∽ἀρχιερείας κ|gap:?|
23 |gap:?| τὰ δὲ εἰς αὐτὸν ἐλθόντα ἐξ ὀνόματος Κλεοπάτ[ρ]αςΚλεοπάτρας τῆς καὶ Φιλουμ[ένης]Φιλουμένης
24 |gap:?||gap:2|ων ἐκ καταντήματος γενομένης |gap:4||gap:2|η ἐν αὐτῷ τῆς |gap:1||gap:?|
25 |gap:?|ου|gap:1|ου ἐκληρονόμησε̣|gap:2|ο|gap:1|ωταςἐκληρονόμησε|gap:2|ο|gap:1|ωτας τρίτου μέρους τοῦ τοιούτο[υ]τοιούτου
26 |gap:?| δικαίου τ̣ε̣|gap:2|αι|gap:3|υτε|gap:2|αι|gap:3|υ λόγου ⋰ἵ⋱ναἵνα καὶ τῷ ἁγιωτάτῳ ὑπά[ρ]χῃὑπάρχῃ
27 |gap:?|κ|gap:4||gap:2||gap:?| [πα]ράπαρά τε τοῦ θεοῦ καὶ σοῦ τοῦ διέποντο[ς]διέποντος
28 |gap:?||gap:1||gap:?|μενα καὶ ὀφειλόμενα καὶ ∼κὰν∽ἂν ν[ῦν]νῦν μ|gap:1||gap:?|
29 |gap:?|δρου εσπανει|gap:4||gap:4|ιεχουσα|gap:?|
1 Αυ̣|gap:?||gap:1|ου|gap:?|Αυ|gap:?||gap:1|ου|gap:?| [Ὀ]ξυρυγχιτῶνὈξυρυγχιτῶν
2 ἄρχουσι βουλῇ χαίρειν .
3 S-5 περὶ ὧν ἠξιώσατε ὑπαρχόντων
4 Κλεοπάτρας τῆς καὶ Φιλουμένης
5 διʼ ὧν μοι ἐπεστείλατε δύνασθε
6 δικάζοντά με διδάξαι παρόντ[ο]ςπαρόντος
7 το[ῦ]τοῦ [σ]υνηγόρουσυνηγόρου λόγου τοῦ θεοῦ
8 |gap:?|ς πρὸ κρίματος ἐκ τῶν
9 |gap:?|νων|gap:?|
10 |gap:?|πονε|gap:1|ς
11 |gap:?| διέπων
12 |gap:?|υ̣|gap:?||gap:?|υ|gap:?|