Sematia

p.harr.1.66.xml

TM: 21060HGV: 21060Date: 212 – Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:12| [ἱ]ερεῖἱερεῖ ἀρχιδικα[στῇ]ἀρχιδικαστῇ [καὶ]καὶ [πρὸς]πρὸς [τῇ]τῇ [ἐπιμελείᾳ]ἐπιμελείᾳ [τῶν]τῶν [χρημ]α̣τιστῶνχρηματιστῶν καὶ τῶν
2 [ἄλλω]ν̣ἄλλων ∼κρειτηρί[ων]∽κριτηρίων , |gap:?|
3 [παρὰ]παρὰ [Αὐρ]ηλίωνΑὐρηλίων Ἡρα[κλείδου]Ἡρακλείδου [καὶ]καὶ Διδύμου τοῦ καὶ Πλουτάμμωνος καὶ ὡς ❨χρημ(ατίζει)❩χρηματίζει .
4 S-2 [τοῦ]τοῦ [προειμέ]ν̣ουπροειμένου τῷ παππῷ [ἡμῶν]ἡμῶν Ἡρακλείδῃ ἁπλοῦ χει[ρογρ]άφουχειρογράφου ἀποχῆς ἀντίγραφον
5 [ὑπόκειται]ὑπόκειται [.].
6 S-3 [παρὰ]παρὰ [Ἀπολλωνίο]υ̣Ἀπολλωνίου Ψάμμιδος τοῦ Ἀπολλωνίου ⸢❨μητ(ρὸς)❩⸣μητρὸς ⸢Δη⸣μητρίαςΔημητρίας ἀπὸ τ̣οῦτοῦ Ἡλίου πόλεως , τὸ πρὶν ἀπὸ
7 [Ὀξυρύγχω]νὈξυρύγχων πόλεως Ἡρακλείδ̣[ῃ]Ἡρακλείδῃ Ἀπίωνος τοῦ καὶ Ζωσίμου τοῦ Διονυσίου
7-8 Σωσικοσ∤[μίῳ]Σωσικοσ∤μίῳ
8 [τῷ]τῷ καὶ Ἀλθαιεῖ , χαίρειν . S-4 ἔσ[χον]ἔσχον [π]αρὰπαρὰ σοῦ [το]ὺ[ς]τοὺς [τό]κουςτόκους ὧν ∼ἐδάνισά∽ἐδάνεισά σοι τῷ δεκάτῳ ἔτει
9 [Τίτου]Τίτου [Αἰλί]ουΑἰλίου Ἀντωνείνου Παῦνι δ̣ιὰδιὰ γραφείου Σιναρὺ ἀργυρίου ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Γ|num:3000| , τόκου
9-10 τετρωβ[ο]∤[λίου]τετρωβο∤λίου
10 |gap:?| [ὑ]πάρχουσιὑπάρχουσι τ̣ού[τω]ντούτων ἀπὸ το[ῦ]τοῦ [αὐ]τοῦαὐτοῦ ι|num:10| [ἔτους]ἔτους ἕως Μεσορὴ τοῦ ἐνεστῶτος ιη|num:18| [❨(ἔτους)❩]ἔτους
11 [Τίτου]Τίτου [Αἰλίου]Αἰλίου [Ἀντωνεί]ουἈντωνείου · S-5 ἔ[τι]ἔτι [δὲ]δὲ κ̣α̣ὶκαὶ ἀπὸ τῶ[ν]τῶν προκειμένων τῶν τοῦ κεφαλαίου
12 [Γ|num:3000|]Γ|num:3000| [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:3| [,], [μένοντός]μένοντός [μοι]μοι [μηδὲν]μηδὲν [ἧττον]ἧττον [τ]οῦτοῦ λόγου περὶ τῶν λ[οι]πῶνλοιπῶν κεφαλαίου ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ξ̣ζ̣|num:67|ξζ|num:67| καὶ
13 [ἐπερωτηθεὶς]ἐπερωτηθεὶς [ὡμολόγησα]ὡμολόγησα [.]. S-6 [κυρία]κυρία [ἡ] [παρο]ῦσάπαροῦσά μου ⋰ἰ⋱διόγραφοςἰδιόγραφος τοῦ Ἀπολλωνίου ἁπλῆ
14 [γραφεῖσα]γραφεῖσα [ἀποχὴ]ἀποχὴ |gap:?||gap:2| κ̣α̣ὶ̣καὶ διὰ ∼δημοσίου∽δημοσίων χρηματισμῶν τὴν αὐτὴν̣αὐτὴν
15 |gap:?| [ἔτους]ἔτους [εἰκ]οστοῦεἰκοστοῦ αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
16 [Ἀντωνείνου]Ἀντωνείνου [σεβαστοῦ]σεβαστοῦ [εὐσεβ]οῦςεὐσεβοῦς Θώθ κ|num:20| .
17 S-7 |gap:?||gap:3|η|gap:?||gap:3|ι|gap:2|ετω|gap:?|
18 |gap:?||gap:1||gap:?|
00 ἀποχή Πλουτάμμωνι Ἡρακλείδῃ