Sematia

p.harr.1.157.xml

TM: 35407HGV: 35407Date: 401 – 600Place: unbekannt

1 m1 S-1 |g:x| τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τῶν ἐπαγομένων ἐδεξάμην γράμματα τῆς ὑμῶν ❨μεγαλοπρε(πείας)❩μεγαλοπρεπείας
2 διὰ Τιμοθέου τοῦ συμμάχου καὶ σὺν θεῷ |gap:?|νονται αἱ ἀποχαὶ τῶν κριθῶν καὶ
3 εὐτυχείᾳ ἐπικαταλήμψομαι ὅσον οὐ|gap:?|
4 ὀλιγωρήσῃ τὸ ⋰ὑ⋱μέτερονὑμέτερον μέγεθος ὥστ[ε]ὥστε |gap:?| [τ]οῦτοτοῦτο γενέσθ[αι]γενέσθαι |gap:?|
5 τὰς ἀποχὰς τῶν κριθῶν εὐθέως ἀνα|gap:?|
6 ποιῆσαι ἐνταῦθα μετὰ τὴν τῶν ἐγχειρι[σθέντ]ωνἐγχειρισθέντων μοι πρ[αγ]μάτωνπραγμάτων κατόρθωσιν .
7 S-2 ηὐχόμην γὰρ καὶ πρὸ πολλοῦ τὰς κει|gap:3|ειν θαυμάζω |gap:4|σην|gap:3|
8 γράψασαν |gap:?|ιτιανοῦ ὡς μ|gap:?|
9 |gap:3_lines|
12 καὶ παρὰ γνώμην ἐμὴν καὶ δύναμι[ν]δύναμιν |gap:?|
13 |gap:?|ιαστῆι σὴ ∼μεγαλοπρεπία∽μεγαλοπρεπεία ∼ἀγγίλασθαι∽ἀγγείλασθαι |gap:2||gap:?|
1 |gap:?|φ(…)|gap:?|φ… δεσπότῃ ἐμῷ τὰ πάντα ❨μεγαλοπρεπ(εστάτῳ)❩μεγαλοπρεπεστάτῳ καὶ ❨εὐδοκιμωτ(άτῳ)❩εὐδοκιμωτάτῳ προστάτῃ καὶ ❨γεούχ(ῳ)❩γεούχῳ Στρατηγίῳ |gap:1||gap:?| Ἰσάκ , m2 ν|gap:1|τρια