Sematia

p.hamb.4.271.xml

TM: 78287HGV: 78287Date: 101 – 200Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 [τῷ]τῷ [δεῖνι]δεῖνι [στρατηγῷ]στρατηγῷ [Ὀξυρυγχίτου]Ὀξυρυγχίτου
2 [παρὰ]παρὰ [Σαραπίωνος]Σαραπίωνος [τοῦ]τοῦ [δεῖνος]δεῖνος [τοῦ]τοῦ |gap:?|μ̣ου|gap:?|μου ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως .
3 S-2 [οὗ]οὗ [ἐπόρισα]ἐπόρισα [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [καταλογείου]καταλογείου [χρημ]ατισμοῦχρηματισμοῦ ἀντίγραφον
3-4 ὑπ[ό]∤[κειται]ὑπό∤κειται
4 [.]. S-3 [Ἄρειος]Ἄρειος [ὁ] [ἱερεὺς]ἱερεὺς [καὶ]καὶ [ἀρχιδικαστ]ὴ̣ςἀρχιδικαστὴς τῷ τοῦ Ὀξυρυγχείτου
4-5 στρα∤[τηγῷ]στρα∤τηγῷ
5 [χαίρειν]χαίρειν [.]. S-4 [τοῦ]τοῦ [δεδομένου]δεδομένου [ὑπομνή]μ̣ατοςὑπομνήματος ἀντίγραφον σύνταξον̣σύνταξον
6 [μεταδοθῆναι]μεταδοθῆναι [.]. S-5 [ἔρρωσο]ἔρρωσο [.]. S-6 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:?||gap:1| Αὐτοκράτορος Καίσαρος
7 |gap:?|α̣|gap:?|α . S-7 Ἀρείῳ Ἡρα̣κλείδουἩρακλείδου
7-8 νεω̣κό̣∤[ρου]νεωκό∤ρου
8 [τοῦ]τοῦ [μεγάλου]μεγάλου [Σαράπιδος]Σαράπιδος [γενομέ]νουγενομένου ἐξηγητοῦ υἱῷ̣υἱῷ [τ]ῶντῶν
8-9 κεχ̣ε̣ι̣[λιαρ]∤[χηκότων]κεχειλιαρ∤χηκότων
9 |gap:?| [ἱερεῖ]ἱερεῖ [ἀ]ρχιδικαστῇἀρχιδικαστῇ καὶ π̣ρ̣[ὸς]πρὸς τῇ ἐπιμελ̣[είᾳ]ἐπιμελείᾳ
10 [τῶν]τῶν [χρηματιστῶν]χρηματιστῶν [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [ἄλλων]ἄλλων κριτηρίων πα[ρ]ὰ̣παρὰ Σαραπίων̣[ος]Σαραπίωνος
11 [τοῦ]τοῦ [δεῖνος]δεῖνος [τοῦ]τοῦ |gap:?| [-μου]-μου [ἀπʼ]ἀπʼ Ὀ̣ξυρύ[γ]χωνὈξυρύγχων πόλεω[ς]πόλεως [.]. S-8 [κ]α̣θʼκαθʼ ἣν
11-12 π̣[ε]∤[ποίημαι]πε∤ποίημαι
12 |gap:?||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?|
13 |gap:?_lines|