Sematia

p.hamb.4.264.xml

TM: 78283HGV: 78283Date: 331 – 331Place: Oxyrhynchos oder Hermopolis

1 m1 S-1 [ὑπατε]ί̣αςὑπατείας Ἰουνίου Βάσσου καὶ̣καὶ Φλαυ̣ΐουΦλαυΐου Ἀβλαβίου̣Ἀβλαβίου τῶν λ̣[αμπροτάτων]λαμπροτάτων [ἐπάρχων]ἐπάρχων |gap:?|
2 [Αὐρ]ή̣[λιος]Αὐρήλιος Πλούταρχος Πλωτ̣ί̣[ν]ουΠλωτίνου ❨μ̣η̣(τρὸς)❩μητρὸς |gap:1-2|ρας ἀπὸ̣ἀπὸ τ̣ῆ̣ςτῆς λ̣α̣μ̣[πρ-]λαμπρ- |gap:?|
3 |gap:?| κ̣α̣ὶ̣καὶ ε̣ὐ̣σ̣εβεστάτη[ς]εὐσεβεστάτης μ̣ο̣υμου γυναικὸς Αὐρ[ηλίας]Αὐρηλίας |gap:?|
4 |gap:?||gap:1|ων τ̣ῶντῶν αὐτῶν τ̣οῖ̣ςτοῖς πᾶσι ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως [χαίρειν]χαίρειν [.]. S-2 |gap:?|
5 |gap:?| ἐφʼ ∼αἱκάστου∽ἑκάστου ὑμῶν ∼ζηλοῦται∽δηλοῦται · S-3 ∼σὺ∽σοὶ μὲν τῇ η̣|gap:?|η|gap:?|
6 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:3| δὲ τῇ Σαρματοῦ̣τιΣαρματοῦτι ἄλλῃνἄλλῃ{ν} μου θυγατρὶ |gap:1||gap:?|
7 |gap:?| [τ]ῷτῷ ἑτέρ̣ῳἑτέρῳ μου υἱ̈ῷ ἀπὸ τῶν ὑ̣πʼὑπʼ ἐμοῦ καταλειφ[θησομένων]καταλειφθησομένων |gap:?|
8 |gap:?| [κοιν]ῷςκοινῷς ἐξ ἰ̈́σου ἅπερ ἐὰν ∼ἀπολίψω∽ἀπολείψω μέρ̣η̣μέρη |gap:?|
9 |gap:?||gap:1|ον μέρος καὶ τῆς ταύτ̣ηςταύτης αὐλῆς κοινῶν [καὶ]καὶ [ἀδιαιρέτων]ἀδιαιρέτων |gap:?|
10 |gap:?| [κοιν]ω̣νικῆςκοινωνικῆς πρὸς |gap:?|
11 |gap:?|σ̣ι|gap:?|σι καὶ̣καὶ ∼συνκλ̣ιρ̣ο̣νο̣μ̣|gap:?|∽συνκληρονομ|gap:?|
12 |gap:?_lines|