Sematia

p.hamb.4.263.xml

TM: 78282HGV: 78282Date: 366 – 366Place: Mermertha (Oxyrhynchites)

1 m1 S-1 [ὑπατείας]ὑπατείας [Γρατιανοῦ]Γρατιανοῦ [τοῦ]τοῦ [ἐπιφαν]ε̣σ̣τάτο[υ]ἐπιφανεστάτου υ̣ἱ̣[ο]ῦυἱοῦ τῶν
2 [δεσποτῶν]δεσποτῶν [ἡμῶν]ἡμῶν [Οὐαλεντινι]α̣νοῦΟὐαλεντινιανοῦ καὶ Δαλαγατίνου
3 [τοῦ]τοῦ [λαμπροτάτου]λαμπροτάτου [,], ∼[ἐπαγομ]έ̣νον∽ἐπαγομένων δ|num:4|· S-2 .
4 S-3 [Αὐρήλιοι]Αὐρήλιοι |gap:?|ῦτις Πανεχώτου καὶ Ἀπφοῦς
5 |gap:?| [καὶ]καὶ [Π]ανεχώτηςΠανεχώτης Ὥρου καὶ
5-6 Παπνο[ῦ]∤[τις]Παπνοῦ∤τις
6 [τοῦ]τοῦ [δεῖνος]δεῖνος |gap:?| [κ]ώ̣μηςκώμης Μερμέρθων α|num:1|
7 [πάγου]πάγου [τοῦ]τοῦ [Ὀξυρυγχίτου]Ὀξυρυγχίτου [Αὐρ]ηλίῳΑὐρηλίῳ Ἐλαισίῳ Ἀντᾶ ∼βοηθοῦ∽βοηθῷ
8 |gap:?| τ̣ῆςτῆς αὐτῆς κώμης χαίρειν .
9 S-4 [ὁμολογοῦμεν]ὁμολογοῦμεν [ἐσχηκέναι]ἐσχηκέναι [καὶ]καὶ ἠ̣ριθμῆσθαιἠριθμῆσθαι παρὰ σοῦ ὑ̈πὲρ
10 |gap:?| [ἡμετ]έραςἡμετέρας ἡμῶν κώμης ὑ̈πὲρ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους
11 [ἰνδικτίωνος]ἰνδικτίωνος |gap:?|κ̣οσίας|gap:?|κοσίας τεσσεράκοντα|num:40|
12 |gap:?|ν νεοχαράκτου ἀριθμῶν
13 |gap:?| [ἅσ]π̣ερἅσπερ σοι ἀποδοῦμεν ὑπὲρ
14 |gap:?|κε̣ντηνάρια|gap:?|κεντηνάρια τρία|num:3| καὶ
14-15 ἀποδο∤|gap:?_lines|