Sematia

p.hamb.4.242.xml

TM: 41544HGV: 41544Date: 131 – 131Place: Metrodoru Epoikion (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [τοῦ]τοῦ Ἀπολλων[ίου]Ἀπολλωνίου [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης
2 [Μη]ρ̣ροδώρουΜηρροδώρου ❨ἐ̣π̣[οικ(ίου)]❩ἐποικίου [.]. S-2 [κατὰ]κατὰ [τὰ]τὰ
3 [ὑπ]ὸὑπὸ τοῦ κρατίστ[ου]κρατίστου [ἡγεμόνος]ἡγεμόνος
4 [Φλ]αυίουΦλαυίου Τιτιανο̣[ῦ]Τιτιανοῦ
4-5 [κεκελευσ]∤[μέ]νακεκελευσ∤μένα
5 ἀπογρά[φομαι]ἀπογράφομαι [τὸν]τὸν
5-6 [ὑπάρ]∤[χο]ν̣τάὑπάρ∤χοντά
6 μοι εἰ̣ς̣εἰς τ̣ὴ̣[ν]τὴν [ἐνεστῶσαν]ἐνεστῶσαν
7 [ἡ]μ̣έρ̣ανἡμέραν ἐν τ̣ῇ̣τῇ [προκειμένῃ]προκειμένῃ
8 [κ]ώμῃκώμῃ ∼ψειλόν∽ψιλόν τ̣[όπον]τόπον [.]. S-3 [ἐὰν]ἐὰν [δέ]δέ [τι]τι
9 [κ]α̣τ̣ʼκατʼ αὐτοῦ οἰκον̣[ομῶ]οἰκονομῶ [,],
9-10 [ἀπο]∤δ̣είξωἀπο∤δείξω
10 ὡ̣ς̣ὡς ὑπ[άρχει]ὑπάρχει [.]. S-4 |gap:?|
11 |gap:2||gap:2||gap:?|
12 |gap:?_lines|