Sematia

p.hamb.1.9.xml

TM: 11420HGV: 11420Date: 146 – 146Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτ[ους]ἔτους [ἕκ]τ̣ουἕκτου Αὐτοκράτορος Καίσ[αρο]ςΚαίσαρος Τίτου Αἰλίου
2 [Ἁδρ]ιανοῦἉδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστ[ο]ῦΣεβαστοῦ Εὐσεβοῦς ❨Παχ̣(ὼν)❩Παχὼν
3 α|num:1||gap:1| . S-2 ❨διέγρα(ψεν)❩διέγραψεν Θέωνι ❨ἐγλήμπ(τορι)❩ἐγλήμπτορι ❨διπλώ(ματος)❩διπλώματος ὄνων νομοῦ καὶ
4 ἄλλων ὠνῶν διὰ ❨Μαξί(μου)❩Μαξίμου βοηθ[ο]ῦ̣βοηθοῦ Σωτᾶς ❨Πτολεμαίο(υ)❩Πτολεμαίου
5 ❨μη̣χ(ανάριος?)❩μηχανάριος Πρίνκιπος ❨κω(μογραμματέως)❩κωμογραμματέως Θεαδελφείας ὑπὲρ ❨διπ(λώματος)❩διπλώματος τοῦ αὐτοῦ
6 ἔτους ἀφʼ ὧν ∼ἔχι∽ἔχει ❨ἵππω(ν)❩ἵππων τριῶν|num:3| [ἐπὶ]ἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨ἵππω(ν)❩ἵππων δύο|num:2| ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
7 δ[ε]καὲξδεκαὲξ ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς δεκαὲξ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ιϛ|num:16| , καὶ ❨Μεσο(ρὴ)❩Μεσορὴ θ|num:9| ἄλλας
8 ὁμ[ο]ίωςὁμοίως ❨ἵππο(υ)❩ἵππου ἑνὸς|num:1| ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨[ὀβο]λ(οὺς)❩ὀβολοὺς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| .
9 S-3 καὶ ζ|num:7| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [μη]νὶμηνὶ Ἁδριανῷ ζ|num:7| ὑπὲρ τοῦ̣τοῦ ἐνεστῶτος ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους
10 ἀφ̣ʼἀφʼ [ὧ]νὧν ∼ἔχι∽ἔχει ἵππων τριῶν|num:3| ἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨ἵππ̣ο(υ)❩ἵππου ἑνὸς|num:1| ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ
11 ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| , καὶ ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ η|num:8| ἄλλας ὁμοίως ❨ἵππο(υ)❩ἵππου ἑνὸς|num:1|
12 ❨δ̣[ραχ(μὰς)]❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| , καὶ ❨Μεσο(ρὴ)❩Μεσορὴ κα|num:21| ἄλλας
13 ὁμοίως ❨ἵππο(υ)❩ἵππου ἑνὸς|num:1| ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨ὀβο̣λ(οὺς)❩ὀβολοὺς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| .
14 S-4 κ̣[αὶ]καὶ η̣|num:8|η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨[Πα]χ(ὼν)❩Παχὼν λ|num:30| αὐτὸς ὑπὲρ τοῦ ἐνεστῶτος ὀγδόου
15 [ἔτους]ἔτους ἀ̣φʼἀφʼ ὧν ∼ἔχι∽ἔχει ἵππων τριῶ̣ν̣|num:3|τριῶν|num:3| ἐπ̣ὶἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨ἵππο(υ)❩ἵππου ἑνὸς|num:1|
16 ❨[δ]ρ̣α̣χ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨[ὀ]βολ(οὺς)❩ὀβολοὺς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| , καὶ ❨Μεσο(ρὴ)❩Μεσορὴ κγ|num:23|
17 [ἄ]λλαςἄλλας ὁμοίω[ς]ὁμοίως ἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨ἵππο(υ)❩ἵππου ἑνὸς|num:1| ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς
18 [ὀκτὼ]ὀκτὼ [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| , καὶ ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ❨Φαῶ(φι)❩Φαῶφι κ|num:20| ἄλλας ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ τοῦ ❨διεληλυθ(ότος)❩διεληλυθότος ❨[ὀ]γ̣(δόου)❩ὀγδόου
19 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ὁ]μ̣[ο]ίωςὁμοίως ❨ἵππο(υ)❩ἵππου ἑνὸς|num:1| ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀ[κτ]ὼὀκτὼ ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| .
20 S-5 [ἔτους]ἔτους ἐνάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου
21 [Ἁδρια]νοῦἉδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς
22 |gap:4| κ|num:20| . S-6 ❨διέγρα(ψεν)❩διέγραψεν ❨Θέω(νι)❩Θέωνι ❨ἐγλήμπ(τορι)❩ἐγλήμπτορι ❨διπλώματ(ος)❩διπλώματος ὄνων
23 [νομο]ῦνομοῦ καὶ ἄλλω̣[ν]ἄλλων ὠνῶν διὰ ❨Μαξί(μου)❩Μαξίμου ❨[β]οη(θ)οῦ❩βοηθοῦ Σωτᾶς ❨Πτολε(μαίου)❩Πτολεμαίου
24 ❨[μη]χ̣(ανάριος?)❩μηχανάριος Χαρε|gap:1||gap:2|ς ❨κω(μογραμματέως)❩κωμογραμματέως ❨Θεαδελ(φείας)❩Θεαδελφείας ὑ[π]ὲρὑπὲρ ❨διπ(λώματος)❩διπλώματος τοῦ αὐτοῦ
25 [ἔτους]ἔτους ἀ̣φʼἀφʼ ὧν ∼[ἔ]χι∽ἔχει ἵππων τριῶν|num:3| ἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨ἵππο(υ)❩ἵππου ἑνὸς|num:1| ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
26 [ὀκτὼ]ὀκτὼ ❨[ὀβο]λ(οὺς)❩ὀβολοὺς [ὀ]κτὼὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| , καὶ ❨Παχ(ὼν)❩Παχὼν ι|num:10| ἄλλας ὁμοίως
27 [❨ἵππο(υ)❩]ἵππου [ἑνὸ]ς̣|num:1|ἑνὸς|num:1| ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| , καὶ Ἐπ[ε]ὶφἘπεὶφ θ|num:9|
28 [ἄλλας]ἄλλας [ὁμοίως]ὁμοίως [❨ἵππο(υ)❩]ἵππου [ἑνὸς][|num:1|]ἑνὸς|num:1| [❨δραχ(μὰς)❩]δραχμὰς [ὀ]κτὼὀκτὼ ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| .