Sematia

p.hamb.1.84.xml

TM: 11419HGV: 11419Date: 182 – 192Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [Ἥ]ρων̣Ἥρων καὶ Ἡρακλ̣είδηςἩρακλείδης δημοσιώνης τέλους καταλοχισμῶν
1-2 Ἀρσινο∤[ε]ίτουἈρσινο∤είτου
2 καὶ ἄλλ[ω]ν̣ἄλλων νομῶν διὰ Διδύ̣μουΔιδύμου βοη[θ]ο̣ῦβοηθοῦ Λουκίῳ Ἀντωνίῳ Μίνωρι
3 [χα]ί̣ρεινχαίρειν . S-2 ❨διέγρ̣α(ψάς)❩διέγραψάς μ̣οιμοι τέλος ❨μετεπιγρα(φῆς)❩μετεπιγραφῆς , ὧν παρακ[ε]χώρησαιπαρακεχώρησαι διὰ τῆς ❨βιβλ(ιοθήκης)❩βιβλιοθήκης τῷ
4 |gap:2| ❨(ἔτει)❩ἔτει Ἐ̣π̣ε̣ὶ̣φἘπεὶφ πα̣ρὰ̣παρὰ |gap:2||gap:4||gap:4|νος τοῦ καὶ Ἡραίσκου Πτολεμαίου τοῦ καὶ Ἰσιδώρου
5 |gap:4||gap:3||gap:16||gap:2||gap:8||gap:4||gap:2| ❨κ̣(ατ)ο̣ι(κικῶν)❩κατοικικῶν ἀρουρῶν δύ̣ο|num:2|δύο|num:2| , πλήρης . S-3 ἔρρω̣σ̣ο̣ἔρρωσο .
6 S-4 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:2| [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Κομμόδου]Κομμόδου [Ἀν]τ̣ωνίνουἈντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεσορὴ κϛ|num:26| .