Sematia

p.hamb.1.63.xml

TM: 21048HGV: 21048Date: 125 – 126Place: Thebais (?)

1 m1 S-1 [ἀν]τίγραφονἀντίγραφον ὠνῆ[ς]ὠνῆς [·]· S-2 |gap:?| [Φλαούϊος]Φλαούϊος [Ἡρώδης]Ἡρώδης [ἐπρίατο]ἐπρίατο [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ [δεῖνος]δεῖνος [δουλικὰ]δουλικὰ [σώματα]σώματα [δύο][|num:2|]δύο|num:2| [δορατόκτητα]δορατόκτητα [,], |gap:?| ,
2 |gap:1||gap:1| ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λη|num:38| ἄσημο̣νἄσημον , [καὶ]καὶ |gap:?| [τιμῆς]τιμῆς [τῆς]τῆς [ὁρισθείσης]ὁρισθείσης [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμῶν]δραχμῶν
3 [χ]ιλίωνχιλίων τετρακοσίων|num:1400| , [βεβαιοῦντος]βεβαιοῦντος [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ [ἰδίᾳ]ἰδίᾳ [πίστει]πίστει [κελεύοντος]κελεύοντος [Γαΐου]Γαΐου [Ἰουλίου]Ἰουλίου [Σατουρνείνου]Σατουρνείνου [ὑγιῆ]ὑγιῆ [ἐκ]ἐκ [διατάγματος]διατάγματος ,
4 [χ]ω̣ρὶςχωρὶς ἱερᾶς νόσου καὶ ἐ[παφῆς]ἐπαφῆς |gap:?|
5 |gap:1|ῃ τότε ἁπλοῦν τὸ χρῆ̣[μα]χρῆμα |gap:?| [χωρὶς]χωρὶς [παρανγελίας]παρανγελίας [καλῶς]καλῶς [δίδοσθαι]δίδοσθαι [πίστει]πίστει [ἐπερώτησεν]ἐπερώτησεν |gap:?|
6 Φλαού⋰ϊ⋱οςΦλαούϊος Ἡρώδης καὶ [πίστει]πίστει [δοῦναι]δοῦναι [ὡμολόγησεν]ὡμολόγησεν [ὁ] [δεῖνα]δεῖνα [,], [βεβαιοῦντος]βεβαιοῦντος [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ [ἰδίᾳ]ἰδίᾳ [πίστει]πίστει [εἶναι]εἶναι [κελεύοντος]κελεύοντος [Γαΐου]Γαΐου
7 [Ἰου]λίουἸουλίου Σατουρνείνου . S-3 [ἡ] [ὠνὴ]ὠνὴ [ἐγένετο]ἐγένετο [ἐν]ἐν |gap:?|
8 [τῆ]ςτῆς Θηβα⋰ΐ⋱δοςΘηβαΐδος ἔτους ἐνά̣τ̣[ου]ἐνάτου [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Τραϊανοῦ]Τραϊανοῦ [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ |gap:?| [.]. S-4 [ὁ] [δεῖνα]δεῖνα [πέπρακα]πέπρακα [τὰ]τὰ
9 [δο]υλικὰδουλικὰ σώματα δύο|num:2| δορα[τόκτητα]δορατόκτητα [καὶ]καὶ [παρέδωκα]παρέδωκα [αὐτὰ]αὐτὰ |gap:?| [Φλαουΐῳ]Φλαουΐῳ [Ἡρώδῃ]Ἡρώδῃ [καὶ]καὶ [ἀπέχω]ἀπέχω [παρʼ]παρʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [διὰ]διὰ [χειρὸς]χειρὸς [ἐξ]ἐξ [οἴκου]οἴκου [τὴν]τὴν
10 [ὁρι]σθεῖσανὁρισθεῖσαν αὐτῶν ∼τειμὴν∽τιμὴν [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς [χιλίας]χιλίας [τετρακοσίας][|num:1400|]τετρακοσίας|num:1400| [καθὼς]καθὼς [πρόκειται]πρόκειται [.]. S-5 [ἔτους]ἔτους [ἐνάτου]ἐνάτου
11 [Αὐ]τοκράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τρα̣[ϊ]α̣[νοῦ]Τραϊανοῦ [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ |gap:?|
12 |vac:?| [Τίτο]ςΤίτος Φλαού⋰ι⋱οςΦλαούιος Σευῆρος |gap:?| [ἐσφράγισα]ἐσφράγισα .
13 S-6 [Τί]τ[ο]ςΤίτος Φλαού⋰ϊ⋱οςΦλαούϊος Καπίτων |gap:?| [ἐσφράγισα]ἐσφράγισα .
14 S-7 [Μᾶ]ρκοςΜᾶρκος Π̣απ̣είριοςΠαπείριος Μάρκου [υἱὸς]υἱὸς |gap:?| [ἐσφράγισα]ἐσφράγισα .
15 S-8 |gap:5| Λονγῖνο̣ςΛονγῖνος Οὐάλης οὐετρ[ανὸς]οὐετρανὸς |gap:?| [ἐσφράγισα]ἐσφράγισα .
16 m2 S-9 Γάιος Ἰούλιος Σατορνεῖλος ἱππεὺς ∼εἴλης∽ἴλης |gap:?| [ἐξείληφα]ἐξείληφα [τὸ]τὸ [προκείμενον]προκείμενον [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον [καὶ]καὶ [βεβαιῶ]βεβαιῶ [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ [ἰδίᾳ]ἰδίᾳ [πίστει]πίστει [εἶναι]εἶναι [κελεύω]κελεύω
17 [κ]α̣θὼςκαθὼς πρόκειται . S-10 ἔτους δεκ̣άτουδεκάτου Αὐ[τοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Τραιανοῦ]Τραιανοῦ [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ |gap:?|