Sematia

p.hamb.1.54.xml

TM: 28695HGV: 28695Date: 176 – 225Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Αὐ̣ρ̣ή[λ]ι̣[ος]Αὐρήλιος [Π]ερικλῆςΠερικλῆς
2 Σερήνῳ τῷ ἀδελφῷ χαίρειν .
3 S-2 ἀσπάζομαί σε , ἄδελφε ,
4 πρὸ πάντων
4-5 κομισά∤μενος
5 κορμοὺς ε|num:5| .
6 S-3 καλῶς οὖν ποιήσεις
7 ἕτερα β|num:2| καμήλιά μοι
8 διαπ̣ε̣μ̣ψάμενοςδιαπεμψάμενος ∼ἰς∽εἰς τρίτην
9 ἢ̣ τε̣τ̣[άρτην?]τετάρτην τοῦ Φαμενὼ̣θΦαμενὼθ
10 μην[ός]μηνός [.]. S-4 [τ]ὸτὸ γὰρ πλοῖον
11 ἐξέρχε̣τ̣αιἐξέρχεται εἰκάδι . S-5 καὶ
12 σὺ οὖν , [ἄ]δελφεἄδελφε , γράψον
13 μοι , τίν̣[α]ςτίνας χρείας̣χρείας ἔχεις
14 ∼ἰς∽εἰς τὰ ἄνω̣ἄνω μέρη , ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ
14-15 εὐ∤θέως
15 [σ]οισοι παρακομιῶ
16 οὐ̣οὐ [μισθ]ῶ̣νμισθῶν ∼εἵνεκα∽ἕνεκα ,
16-17 ἀλ∤λὰ
17 [ἕνεκ]α̣ἕνεκα τῆς ἀσυνκρίτου
18 σο[υ]σου [ἐπαιν]έσεωςἐπαινέσεως . S-6 μὴ οὖν
1 κατάσ̣χ̣ῃ̣[ς]κατάσχῃς
2 τὸ πλοῖον .
3 S-7 εἰ δʼ οὖν , ἀλλ[ὰ]ἀλλὰ
4 ταχέως μοι
5 γράψον ὅτι
6 οὐ
6-7 ∼διαπέν∤πῃ∽διαπέμ∤πῃ
7 μοι , ⋰ἵ⋱να̣ἵνα
8 ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ τὸ
8-9 πλοῖ∤ον
9 ἀπολύσω .
10 S-8 ἔρρωσό μοι
11 σὺν καὶ τῇ
11-12 συν∤βίῳ
12 σου καὶ τοῖς
13 τέκνοις καὶ τῷ
14 οἴκῳ σου .
14-15 S-9 ἔρρω∤σό
15 μοι πολλοῖς
16 χρόνοις
16-17 ὑγια̣ί̣∤νωνὑγιαί∤νων
17 μετὰ καὶ
18 τῶν σῶν .
19 S-10 ἀπό̣δοςἀπόδος Σερ̣ήνῳΣερήνῳ ❨(δεκαδάρ)χ(ῃ)❩δεκαδάρχῃ ❨π(αρὰ)❩παρὰ Αὐρηλίου τουτη|gap:1||gap:3||gap:1|