Sematia

p.hamb.1.44.xml

TM: 11390HGV: 11390Date: 215 – 215Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Ἡρακλε̣ιδίωνἩρακλειδίων <ὁ> κα̣ὶκαὶ Δεῖος ❨(κ)αὶ❩καὶ ❨μ̣(έτοχοι)❩μέτοχοι ❨πράκ(τορες)❩πράκτορες
2 ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν κώμης Ψενύρεως ❨δι(ὰ)❩διὰ
3 ❨Ἡρακλείδο(υ)❩Ἡρακλείδου ∼χιριστοῦ∽χειριστοῦ ⋰Ἰ⋱ουλίῳἸουλίῳ
4 Σερήνῳ ἀπὸ ❨(δεκαδαρ)χ(ῶν)❩δεκαδαρχῶν χαίρειν . S-2 ἔσχον
5 παρὰ σο̣ῦσοῦ ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨τέλ(ους)❩τέλους εἰδῶν κγ|num:23| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου
6 ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς δώδεκα ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| , ἃς καὶ ❨διαγ̣ρ̣ά(ψω)❩διαγράψω
7 ἐπὶ τὴν ❨δη(μοσίαν)❩δημοσίαν ❨τρά(πεζαν)❩τράπεζαν καὶ ἐπενεγκῶ σοι
8 τὸ δημ̣όσιονδημόσιον σύμβ̣ολονσύμβολον .
9 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους κδ|num:24| Μάρκου Αὐρηλίου
10 Σεουήρου Ἀντωνίνου
11 Παρθικοῦ Μεγίστου ∼Βρετανικοῦ∽Βρεταννικοῦ
12 Μεγίστου Γερμανικοῦ Μεγίστου
13 Εὐσεβοῦς Σεβ̣α̣στοῦΣεβαστοῦ Χοίακ κα|num:21| .