Sematia

p.hamb.1.38.xml

TM: 21046HGV: 21046Date: 182 – 182Place: Letopolites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| κ|gap:1||gap:4|απε̣λ̣|gap:7|κ|gap:1||gap:4|απελ|gap:7|
2 ∼ὁς∽ὡς ἐὰν αἱρῇ |gap:6|
3 ὡς [β]ούλειβούλει ἐξ̣[ουσίας]ἐξουσίας
3-4 [οὔ]∤σηςοὔ∤σης
4 κ̣α̣ὶ̣καὶ ἑτέροις [παραχωρεῖν]παραχωρεῖν
5 τὴν αὐτὴν κα|gap:3|[λον]κα|gap:3|λον
6 οὖσαν νέαν |gap:1||gap:6| ,
7 τιμῆς τῆς
7-8 συμ[πεφωνη]∤μένης̣συμπεφωνη∤μένης
8 ἀργυρί[ο]υ̣ἀργυρίου [δραχμῶν]δραχμῶν
9 ὀκτ̣[ακοσί]ω̣ν̣ὀκτακοσίων τ̣ε̣[σσερ]ά̣κο̣ντα|num:840|τεσσεράκοντα|num:840| ,
10 ἃς καὶ αὐτόθεν ἀπ̣[έ]σ̣χονἀπέσχον
11 παρὰ σοῦ διὰ χειρός , καὶ
11-12 βεβαι̣∤ώσωβεβαι∤ώσω
12 [τ]ὴντὴν πρᾶσιν [ἀ]πὸἀπὸ παντὸ̣ςπαντὸς
13 τοῦ ἐπ[ε]λευσομένουἐπελευσομένου . m2 S-2 παρὼν δὲ
14 Ἰσχυρίων Τιθοήους ἀπὸ Λητοῦς πόλεως
14-15 ἐν∤γυᾶταί
15 με .
16 m3 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους κγ|num:23| Αὐτοκράτορος Καίσ̣αροςΚαίσαρος Μάρκου̣Μάρκου
17 Αὐρηλίο[υ]Αὐρηλίου ∼[Κο]υμμόδου∽Κομμόδου Ἀντωνείνου
18 ❨Σεβαστ(ο)ῦ❩Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδ̣ικοῦΜηδικοῦ
19 Παρθικοῦ Σαρματ̣[ι]κ̣οῦΣαρματικοῦ Γερμανικοῦ
20 Μεγίστου Φαῶφι ἕκτῃ̣ἕκτῃ .
21 S-4 Νεχθερῶς [ὡ]ς̣ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξβ|num:62| λευκὸν ἐν ὀφθαλμῷ
22 ἀριστερῷ ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨ἀ̣ντικ(νημίῳ)❩ἀντικνημίῳ ❨ἀριστ(ερῷ)❩ἀριστερῷ . S-5 Μέλας [ὡ]ς̣ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30|
23 ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ καρπῷ ❨[ἀ]ρ̣(ιστερῷ)❩ἀριστερῷ . m4 S-6 Νεχθ[ερ]ῶ̣ςΝεχθερῶς
24 Διογένο̣υςΔιογένους πέπρα[κ]απέπρακα
25 τῷ Μέλᾳ τὴν κα|gap:1||gap:2|λον
26 καὶ ἀπέσχον τὰς τῆς̣τῆς
26-27 τι∤μῆς
27 ἀργυρίου
27-28 δρα∤χμὰς
28 ὀκτακοσία̣[ς]ὀκτακοσίας
28-29 [τ]εσ∤σεράκοντα|num:840|τεσ∤σεράκοντα|num:840|
29 καὶ
29-30 βεβαι∤ώσω
30 τὴν πρᾶσιν
30-31 τ̣αύ∤τηνταύ∤την
31 ἀπ[ὸ]ἀπὸ παντὸς τοῦ
31-32 ἐπε∤λευσομένου
32 καὶ εὐδοκῶ
33 πᾶσι τοῖς προκιμένοις .
34 S-7 Ἰσχυρίων Τιθοήους ἀπὸ
35 Λητοῦς [πό]λεως̣πόλεως ἔγρα̣ψαἔγραψα
36 ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ [❨εἰδότ(ος)❩]εἰδότος
36-37 ∼γρά∤ματα∽γρά∤μματα
37 καὶ ἐνγυῶ[μαι]ἐνγυῶμαι [αὐτό]ναὐτόν .