Sematia

p.gur.8.xml

TM: 5871HGV: 5871Date: -210 – -210Place: Apollonias (Arsinoites)

1 m2 S-1 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιβ|num:12| Ἐπεὶφ ι|num:10| . S-2 ❨ὑπ(όμνημα)❩ὑπόμνημα Τεῶι ❨βα(σιλικῶι)❩βασιλικῶι ❨γρ(αμματεῖ)❩γραμματεῖ .
2 m1 S-3 [Ἄ]μωσιςἌμωσις κωμογραμματεὺς Ἀπολλωνιάδος Τεῶι χαίρειν .
3 S-4 [το]ῦτοῦ δοθέντος ἡμῖν προσαγγέλματος παρʼ Ἡράκωντος τοῦ προεστη[κ]ότο[ς]προεστηκότος
4 [τ]ῶντῶν Π̣ειθ̣ο̣λ̣άουΠειθολάου ὑποτέθεικά σοι τὸ ἀντίγραφον ὅπως εἰδῇς .
5 S-5 |vac:?| ἔρρωσο ιβ|num:12| Ἐπεὶφ θ|num:9| .
6 S-6 [π]ροσ[ά]γγελμαπροσάγγελμα Ἀμώσει κωμογραμματεῖ κώμης Ἀπολλωνιάδος π[αρὰ]παρὰ
7 [Ἡ]ράκ[ω]ντοςἩράκωντος τοῦ προεστηκότος τῶν Πειθολάου . S-7 ἐπελθόντες [τῆι]τῆι |gap:1|
8 [το]ῦτοῦ Ἐ[π]εὶφἘπεὶφ ἐπὶ τὸν παράδεισον τοῦ προγεγραμμένου Πειθολάου ὄ[ντα]ὄντα
9 περὶ τὴν προγεγραμμένην κώμην Θεόφιλος Δωσιθέου Φιλιστίων |gap:4|
10 καὶ Τίμαιος Τελούφιος οἱ τρεῖς|num:3| Ἰουδαῖοι τῆς ἐπιγονῆς ἐξετρύγησ̣[αν]ἐξετρύγησαν
11 ἀμ[π]έλουςἀμπέλους ι|num:10| καὶ Ὥρου τοῦ φύλακος ἐκδραμόντος ἐπʼ αὐτοὺς
11-12 κακ̣[οποιή]∤σα[ν]τεςκακοποιή∤σαντες
12 αὐτὸν ἔτυπτον εἰς ἔτυχον μέρος τοῦ σώματος καὶ
12-13 ἀφεί[λον]∤τοἀφείλον∤το
13 [ἀμ]πελουργικὸνἀμπελουργικὸν δρέπανον . S-8 τυγχάνουσι δὲ οἱ ∼προγεγραμένοι∽προγεγραμμένοι ∼ληισ[ταὶ]∽λῃσταὶ [ἐν]ἐν
14 Κε[ρ]κεοσίρειΚερκεοσίρει κατοικοῦντες ∼ἰκάζω∽εἰκάζω δὲ τὰ τετρυγημένα εἰς οἴνου ❨με(τρητὰς)❩μετρητὰς ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| .
1 S-9 ❨(ἔτους?)❩ἔτους ι̣β̣|num:12|ιβ|num:12| Ἐ̣π̣ε̣ὶ̣φ̣Ἐπεὶφ ι̣|num:10|ι|num:10| π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ
2 ❨ἀμ(πελῶνος)❩ἀμπελῶνος Πειθολάου
2-3 τετρυ∤γημένου
2 ❨βα(σιλικῶι)❩βασιλικῶι ❨γρ(αμματεῖ)❩γραμματεῖ
4 Τεῶι