Sematia

p.grenf.2.74.xml

TM: 22630HGV: 22630Date: 302 – 302Place: Kysis (Oasis Magna)

1 m1 S-1 Αὐρήλιος [Ἥρ]ωνἭρων Κάστορος [σ]τρατιώτηςστρατιώτης ἱππεὺς προμωτῶν
2 ∼σεκούντων∽σεκούνδων ἀπὸ λεγεῶνος β|num:2| Τραϊανῆς ∼διακιμενης∽διακειμένων
3 ἐν Τεντύρῃ ὑπὸ Μακρόβιον [πρ]αιπόσιτονπραιπόσιτον Αὐρηλίῳ
4 απιανῷ Βά[ν]ουΒάνου ἐξωπυλί[τ]ῃἐξωπυλίτῃ ἀπὸ κώμης Κύσιος
5 τοῦ ⋰Ἱ⋱βίτουἹβίτου [ν]ομοῦνομοῦ |vac:?| χαίρειν .
6 S-2 ὁμολογῶ πε[π]ρακέναιπεπρακέναι σοῖ [ἐν]ἐν [Τε]ντύρῃΤεντύρῃ κάμηλον
7 θήλειαν λευκόχρωμον [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [ἐν]εστῶτιἐνεστῶτι ιη|num:18| ❨(ἔτει)❩ἔτει καὶ ιζ|num:17| καὶ ∼η|num:8|∽ι|num:10|
8 τιμῆς τῆς π[ρὸς]πρὸς ἀλλήλους [συμπ]εφωνημένηςσυμπεφωνημένης ἀργυρίου
9 καινοῦ Σεβα[στῶ]νΣεβαστῶν νομίσμ[ατος]νομίσματος ∼τάλαντα∽ταλάντων ἔννεα ,
10 ❨(τάλαντα)❩τάλαντα θ|num:9| , ἅπ[ερ]ἅπερ [αὐτ]όθιαὐτόθι ἀπέσχο[ν]ἀπέσχον [π]αρὰπαρὰ σοῦ ἀριθμῷ πλήρη
11 ἐφʼ οὗ καὶ συν[επείσ]θηνσυνεπείσθην , καὶ εἶναι [π]ερὶπερὶ σὲ τὸν ὠνούμενον
12 κράτησιν κυρ[ίαν]κυρίαν καὶ δεσποτεία[ν]δεσποτείαν ἀναφαίρετον ἀπὸ τοῦ νῦν
13 ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρό[νον]χρόνον , χρώμενο[ν]χρώμενον [καὶ]καὶ οἰκονομοῦντα περὶ
14 αὐτὴν καθʼ ὃν [ἂν]ἂν αἱρῇ τρόπον , [κ]αὶκαὶ τοὺς μετὰ σὲ
14-15 παραλημψο∤μένους
15 πάντ[ας]πάντας [.]. S-3 [β]εβαιώσ̣ω̣βεβαιώσω σ̣ο̣ι̣σοι [τήν]δετήνδε τὴν πρᾶ[σ]ινπρᾶσιν πάσῃ
16 βεβαιώσει α|gap:3|τη̣α|gap:3|τη τοῦ δι̣|gap:4|μενου̣|gap:4|ι̣ςδι|gap:4|μενου|gap:4|ις ἐμοῦ
17 ὀνόματος ηκ̣|gap:3|α̣ν̣ι̣ηκ|gap:3|ανι |gap:1|α|gap:1||gap:4| παντὶ καιρῷ ∼[ἀ]νυπερθετων̣∽ἀνυπερθέτως .
18 S-4 δὲ πρᾶσις αὕ[τη]αὕτη [ἁ]πλῆἁπλῆ γραφεῖσ[α]γραφεῖσα κυρία ἔσται κ[αὶ]καὶ
19 βεβαία , καὶ ❨ἐπε[ρω(τηθεὶς)]❩ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα .
20 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩{ἔτους} καὶ ιζ|num:17| [καὶ]καὶ [ι|num:10|]ι|num:10| τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητι[α]νοῦΔιοκλητιανοῦ
21 καὶ Μαξιμιαν[οῦ]Μαξιμιανοῦ [Σε]βαστῶνΣεβαστῶν καὶ Κ[ωνσ]ταντίουΚωνσταντίου καὶ Μ[αξι]μιανοῦΜαξιμιανοῦ
22 τῶν ἐπιφανε[στάτω]νἐπιφανεστάτων Καισάρων [Φαρ]μοῦθιΦαρμοῦθι λ|num:30| .
23 S-6 Αὐρήλιος Ἥρ[ων]Ἥρων Κάστορ[ος]Κάστορος [ὁ] προκείμενος
24 στρατιώτης [π]έπρακ[α]πέπρακα [τὴ]ντὴν
24-25 προκειμέ∤νην
25 κάμ[ηλο]νκάμηλον καὶ ἀπ[έσχ]ονἀπέσχον τὴν τιμὴν
26 ὡς πρόκει[ται]πρόκειται .