Sematia

p.grenf.2.42.xml

TM: 11325HGV: 11325Date: 86 – 86Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Πύρρος πρὸς ❨καταλοχ(ισμοῖς)❩καταλοχισμοῖς τῶν ❨κατοίκ(ων)❩κατοίκων τῆς Αἰ[γύπτου]Αἰγύπτου [τῶι]τῶι [τῆς]τῆς [❨Ἡρακλ(είδου)❩]Ἡρακλείδου [❨μερίδ(ος)❩]μερίδος
2 ❨συντακ(τικῶι)❩συντακτικῶι ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν . S-2 ❨Νείλο(υ)❩Νείλου τοῦ Διδύμου |gap:3|⊰k⊱|gap:1||gap:2|κ(…)|gap:3|k|gap:1||gap:2|κ… |gap:2||gap:?|
3 ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Πτολεμαίο(υ)❩Πτολεμαίου τῆς β|num:2| τῶν ❨(ἑκατονταρούρων)❩ἑκατονταρούρων π[ε]ρ̣[ὶ]περὶ [μὲν]μὲν |gap:?|
4 ❨δωδέκατο(ν)❩δωδέκατον ❨εἰκοστ(οτέταρτον)❩εἰκοστοτέταρτον ❨τεσσαρακοσ(τὸν)❩τεσσαρακοστὸν ❨ὄγδοο(ν)❩|num:1/12|⧼|num:1/24|⧼|num:1/48|ὄγδοον|num:1/12|⧼|num:1/24|⧼|num:1/48| , περὶ δὲ Ψενα[ρψενῆσιν?]Ψεναρψενῆσιν [ἄρουραν]ἄρουραν |gap:?|
5 ❨εἰκοστ(οτέταρτον)❩|num:1/24|εἰκοστοτέταρτον|num:1/24| . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ϛ|num:6| Αὐτοκράτορος Καίσα[ρος]Καίσαρος [Δομιτιανοῦ]Δομιτιανοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ |gap:?|
6 Γερμανικοῦ ❨μη(νὸς)❩μηνὸς Νέου Σεβαστοῦ ιζ|num:17| |gap:1||gap:?|
7 m2 ❨παραχώρη(σις)❩παραχώρησις |gap:1|❨υ̣|gap:1|β̣ίωνο(ς)❩|gap:1|υ|gap:1|βίωνος ἀρο(…)ἀρο… ἥμισυ|num:1/2| ς|gap:?|
8 ❨(ἔτους)❩ἔτους ἕκτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιαν[οῦ]Δομιτιανοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ [.]. S-4 |gap:?|