Sematia

p.grenf.2.14a.xml

TM: 43896HGV: 43896Date: -232 – -232Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Ἀπολλώνιος Ἀσκληπιάδει
2 χαίρειν . S-2 τεταγμένος
3 ἐπ[ὶ]ἐπὶ τ̣ῶ[ι]τῶι |gap:3|ωι , ὅσον ἂν ἀγρυπνῶ
4 ἐν τῶι ἔρ[γωι]ἔργωι , ἐὰν ἐνδεχόμενον
5 ἦι , μηθέν σε ἐνοχλήσειν μηδʼ
5-6 ἀ∤ξιώσειν
6 , ἀναγκάζομαι οὐ
6-7 βουλό∤μενος
7 ὑ̣π̣ὸὑπὸ τῶ̣ντῶν φανέντω̣νφανέντων ἅ̣π̣α̣νἅπαν
8 οἰκείων ὄντω̣νὄντων ἐ̣μοὶἐμοὶ ἀξιοῦν σε .
9 S-3 διό , ἐὰν σοὶ δόξηι εὐγνωμονεῖν ἔτι
10 τὴν ὄνον καὶ τὰς δ|num:4| ❨ἀρ(τάβας)❩ἀρτάβας τῶν ❨πυ(ρῶν)❩πυρῶν ,
11 δεῖ , π̣ό̣ρ̣ι̣σ̣όνπόρισόν μοι εἰς τὴν τροφὴν
12 τῶν περὶ ἐμὲ σωμάτων ∼ἐγ∽ἐκ Βουκόλων
13 κώμης ∼σ̣υ̣ν̣εισχομένω̣ν∽συνισχομένων δὲ ὑπὸ
14 Δημητρίου τοῦ ἀρχιφυλακίτου .
15 S-4 ἀξιωθεὶς δὲ ὑπʼ ἐμοῦ , δ[ι]ὰδιὰ τὸ
16 διατετηρηκέναι ἐμαυτὸν
16-17 μη∤θένα
17 τὸ ὅλον ἐνοχλεῖν , ∼ἀζμένως∽ἀσμένως
18 [συ]νέταξενσυνέταξεν τὰς τὸ παρʼ αὐτῶι ἀποδοῦναι ,
19 δὲ παρὰ σοῦ οὐκ ἔφη δύνασθαι
20 ἄνευ τῆς σῆς γνώμης ἀποδοῦναι .
21 S-5 διὸ ἀξιῶ ἐὰν σοὶ δόξηι ∼συνταξεις∽συντάξαι
22 ἀποδοῦναι Ἀριμούθηι τῶι μ̣ι̣σ̣θω̣τῶνμισθωτῶν
23 μαχίμωι .
24 S-6 ἔρρωσο . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15|
25 Παῦνι η|num:8| .
26 S-8 παρʼ Ἀπολλωνίου
27 Ἑρμίου . S-9 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| Παῦνι η|num:8| . S-10 Ἀπολλώνιος
28 πε̣ρὶπερὶ ὑποζυγίου Ἀσκληπιάδει .