Sematia

p.grenf.1.64.xml

TM: 38217HGV: 38217Date: – Place:

1 m1 S-1 πολλάκ[ις]πολλάκις κατὰ πρόσταξιν τῆς αὐτῶν ἐξουσίας γεγράφηκα τὸν λόγον τῷ
2 ∼εὐδοκιμάτῳ∽εὐδοκιμωτάτῳ Θεοφάνει καταλαβεῖν τὴν Ἀντινοέων , καὶ οὐκ ἠνέσχετο τοῦτο
3 ποιῆσαι . S-2 τῶν οὖν ∼ταξεωτῶν∽ταξιωτῶν σταλέντων οὐκ εὑρίσκω προσανενεγκεῖν τῇ αὐτῶν
4 ἐξουσίᾳ περί τε τοῦ εἰρημένου εὐδοκιμωτάτου Θεοφάνους περί τε τῆς
5 ἀφέσεως τοῦ ὄντος ἐν φυλακῇ γεωργοῦ , καὶ σὺν θεῷ εὑρίσκω ∼εὐκαιρείαν∽εὐκαιρίαν
6 προσαναφέρω τῇ αὐτῶν ἐξουσίᾳ καὶ ἐλπίζω εἰς τὸν θεὸν ὅτι ἑκάτερον ἔχει
7 προβῆναι . S-3 |g:stauros|
8 τῷ ❨δεσπό(τῃ)❩δεσπότῃ μου τῷ πάντ(…)πάντ… ❨μεγαλοπρε(πεστάτῳ)❩μεγαλοπρεπεστάτῳ ❨(καὶ)❩καὶ ❨περιβλέ(πτῳ)❩περιβλέπτῳ Ἀνατολίῳ ❨κόμε(τι)❩κόμετι χμγ .