Sematia

p.graux.2.27.xml

TM: 21650HGV: 21650Date: 212 – 217Place: Ammoniake

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| |gap:?| |gap:?|
2 |gap:?|υ̣ς|gap:?|υς |vac:?| |gap:?| |vac:?| |gap:?|
3 |gap:?|[προκειμέ?]νης|gap:?|προκειμένης καταστάσεως [Σ]α̣[ράμμ]⊢ωνος⊣Σαράμμωνος πρὸς ⊢Σφανέμωνα⊣Σφανέμωνα ἀπὸ δὲ ὑ̣πομ̣|gap:?|ὑπομ|gap:?|
4 |gap:?| Σαράμμωνα Ἀμμων[ιανο]ῦἈμμωνιανοῦ τοῦ καὶ Ἁρπάλου μητρὸς Ταμο̣[υν?]Ταμουν |gap:?|
5 |gap:?| [Ἀμμω]νιακῆςἈμμωνιακῆς κατὰ δὲ δημόσιον [χρ]ηματισμὸνχρηματισμὸν γεγονότα τῷ ⊢ιε|num:15|⊣ιε|num:15| ⊢❨(ἔτει)❩⊣ἔτει ⊢Αὐρη⊣[λίου]Αὐρηλίου |gap:?|
6 |gap:?| [καὶ]καὶ [θε]οῦθεοῦ Σεουήρου Μεχεὶρ διὰ Σωπάτρου συναλλαγματογράφου τῆς̣τῆς αὐ̣[τῆς]αὐτῆς |gap:?|
7 |gap:?| [Σφα]⊢νέμωνι⊣Σφανέμωνι Ἀνουβᾶτος μητρὸς Λιβύης ἀπὸ κώμης Θαγρο̣υ̣Θαγρου ἀρ[γυρίου]ἀργυρίου |gap:?|
8 |gap:?|ας τόκων δραχμιαίων ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον ισταθε|gap:?|
9 |gap:?| [ἐφʼ]ἐφʼ [ὑπο]θήκῃὑποθήκῃ ἐν τῇ προκειμένῃ κώμῃ Θαγρῳ πρὸς λίβα τῆς κώμη[ς]κώμης |gap:?|
10 |gap:?| μέρει ∼ἡμίσι∽ἡμίσει ∼δηλωθεν∽δηλωθέντος καθ̣ʼκαθʼ ἑ̣α̣υ̣τὸἑαυτὸ ∼χωριον∽χωρίου ∼ἐλαικον∽ἐλαικοῦ εν|gap:1||gap:?|
11 |gap:?|πωνεζουλῳ καὶ ὕδατι ∼ἰς∽εἰς ποτισμὸν ἐκ τῶν ἐν τῇ κώμῃ κρην[ῶν]κρηνῶν |gap:?|
12 |gap:?| διαταγέντων ὡς ∼μέρι∽μέρει τετάρτῳ καὶ τῇ τρίτῃ ∼μέρι∽μέρει ⸢δω⸣δεκάτῳδωδεκάτῳ |gap:1||gap:?|
13 |gap:?| ἐφʼ οἷς ἄλλοις τὸν χρηματισμὸν περιέχειν καὶ τὴν ἀπόδοσιν μ[ὴ]μὴ |gap:?|
14 |gap:?|έναι διὰ τῆς ἀρχῆς καὶ ἠξιωκέναι συντάξαι γραφῆναι τῷ τῆς Ἀμμ[ωνιακῆς]Ἀμμωνιακῆς [στρατηγῷ]στρατηγῷ |gap:?|
15 |gap:?| τῷ Σφανέμωνι ἐὰν περιῇ , ∼ἰ∽εἰ δὲ μή , ∼κληρνόμοις∽κληρονόμοις |gap:?| |gap:?|
16 |gap:?||gap:3|μ̣ατα|gap:4||gap:2||gap:?||gap:?||gap:3|ματα|gap:4||gap:2||gap:?|
17 |gap:?| [π]οιήσηταιποιήσηται αὐτῷ τὴν ἀπόδοσιν |gap:1||gap:?|
18 |gap:2_lines|
20 |gap:?| [Σ]φανέμωνΣφανέμων |gap:1|ν|gap:1|μπ|gap:3|α|gap:4||gap:1||gap:?|
21 |gap:?|μένοντο οἱ δηλούμενοι ὑπομνηματισμοὶ |gap:?|
22 |gap:?| Σεουήρου Ἀντωνείνου Παρθικοῦ μεγίστου Βρε[ταννικοῦ]Βρεταννικοῦ |gap:?|
23 |gap:?_lines|