Sematia

p.got.3.xml

TM: 17553HGV: 17553Date: 215 – 216Place: Panopolis

1 m1 S-1 Αὐρηλίωι Διογένει ❨στρατ(ηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Πανοπολ(ίτου)❩Πανοπολίτου
2 παρὰ Αὐρηλίων Κολλεήτιος Ἀκῆτος
3 ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Σενκαλῆτ[ο]ςΣενκαλῆτος ἁλιέ̣ω̣ς̣ἁλιέως ἀπὸ Φενεκ(…)Φενεκ… .
4 S-2 ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ ∼αὐθεραίτως∽αὐθαιρέτως
5 ἐνγυᾶσθαι Ψ⋰ά⋱ιςΨάις Ψ⋰ά⋱ιτοςΨάιτος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Σεκῶτος
6 ἁλιέα καὶ εἰσδοθέντα̣εἰσδοθέντα ἐπὶ τῆς
6-7 ἑτοιμα∤σίας
7 γάρου τε καὶ ∼ταρείχου∽ταρίχου λεπ̣τοῦλεπτοῦ καὶ
8 ἰχ̣θ̣ύοςἰχθύος πρὸς εἰς τὴν ∼εὐκλε̣ισ̣τά̣τη̣ν∽εὐκλεεστάτην
9 ἐπι̣[δ]ημίανἐπιδημίαν τοῦ κυρίου ἡμῶν ❨Αὐτοκρά(τορος)❩Αὐτοκράτορος
10 Καίσαρος Μάρκ[ο]υΜάρκου Α̣ὐρηλ̣ίουΑὐρηλίου Σ[εου]ή̣ρουΣεουήρου
11 Ἀντωνίνου [Παρ]θικοῦΠαρθικοῦ Μ[εγί]στουΜεγίστου
12 ∼Βρεντανι̣κ̣ο[ῦ]∽Βρετανικοῦ [Μ]εγίσ[τ]ο̣υΜεγίστου Γε̣[ρμ]ανικοῦΓερμανικοῦ
13 Μεγίστου Εὐ[σεβ]ο̣ῦ̣ςΕὐσεβοῦς [Σε]β̣α̣σ̣[τοῦ]Σεβαστοῦ , καὶ ὀμνύω
14 τὴν τοῦ κυρί̣[ου]κυρίου [τύχην]τύχην [παρασ]τ̣ήσεινπαραστήσειν τὸν
15 ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον . S-3 ἐὰν δὲ [μὴ]μὴ [παραστήσω]παραστήσω , ἐγὼ αὐτὸς
16 ∼ὑπεύθυμος∽ὑπεύθυνος ἔσ[ομαι]ἔσομαι [πᾶσι]πᾶσι [τ]οῖςτοῖς πρὸς
17 αὐτὸν ζητηθη[σομένοις]ζητηθησομένοις .
18 S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους κδ|num:24| Αὐτοκράτ[ορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρο]ςΚαίσαρος Μάρκου
19 Αὐρηλίου Σεουή[ρου]Σεουήρου [Ἀντωνίν]ουἈντωνίνου Παρθικοῦ
20 Μεγίστου ∼Βρεν[τανικοῦ]∽Βρετανικοῦ [Μ]εγίστουΜεγίστου
21 [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ [Μεγίστου]Μεγίστου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς
22 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [.].