Sematia

p.giss.univ.6.47.xml

TM: 11278HGV: 11278aDate: 214 – 217Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους κ̣β̣|num:22|κβ|num:22| Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀντωνείνου Π[αρθικοῦ]Παρθικοῦ
2 μεγίστου ∼Βρεντανικοῦ∽Βρεταννικοῦ μεγίστου Γερμανικοῦ μεγίστου Ε[ὐ]σ̣ε[βοῦς]Εὐσεβοῦς
3 Σεβαστοῦ . S-2 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Χ[ύακ]Χύακ ❨[διέ]γρ(αψε)❩διέγραψε Δημητρίῳ καὶ Διδύμῳ καὶ Εὐτύχ[ῳ]Εὐτύχῳ ❨μ̣ισθ(ωταῖς)❩μισθωταῖς
4 ❨ἱερ(ατικῶν)❩ἱερατικῶν ❨ὠν(ῶν)❩ὠνῶν Τεπτύνεω[ς]Τεπτύνεως καὶ τῶν συνκυρουσῶν ❨κω(μῶν)❩κωμῶν Ἡρακλᾶς Βελλῆ ❨γέ̣ρ̣(διος)❩γέρδιος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ
5 ❨δη(μοσίων)❩δημοσίων τοῦ αὐτοῦ ἔτους [ἐπ]ὶἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσαρα̣ςτέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ δ̣|num:4|δ|num:4| , [❨ἀριθ(μήσεως)❩]ἀριθμήσεως Τῦβι ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς [τέσ]σα̣ρα̣ςτέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ,
6 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως ❨Φ̣α(μενὼθ)❩Φαμενὼθ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσ[αρ]α̣ςτέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , m2? ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Φαρμοῦθι ἄλλας ❨δ[ρα]χ(μὰς)❩δραχμὰς
6-7 [τέσσα]∼[τέσσα]ρες∽τέσσα∤ρας
7 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , m3? ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Παχ̣ὼ̣νΠαχὼν ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσα̣ρα̣ςτέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Παῦνι ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
8 ∼τέσσαρες∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| m4 Δημήτριος συνέσχον m3 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Ἐπεὶφ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσα̣ρα̣ςτέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [δ|num:4|]δ|num:4| ,
9 ❨[ἀ]ριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Μεσορὴ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| , ὁμοίως Θὼθ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς δύο ❨ὀβ[ολ(οὺς)]❩ὀβολοὺς [δύο]δύο
10 [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [β|num:2|]β|num:2| [❨(διώβολον)❩|num:2|]διώβολον|num:2|
1 ἔτους κγ|num:23| Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀντωνείνου
2 Παρθικοῦ μεγίστου ∼Βρεντανικοῦ∽Βρεταννικοῦ μεγίστου Γερμανικοῦ
3 μεγίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ . S-3 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Τῦβι ∼διέγραφη∽διέγραψε
3-4 Δη∤μητρίῳ
4 καὶ Διδύμῳ ❨μισθ(ωταῖς)❩μισθωταῖς ⋰ἱ⋱ερατικῶνἱερατικῶν ὠνῶν
4-5 Τεπτύ∤νεως
5 καὶ τῶν συνκυρουσῶν ❨κω(μῶν)❩κωμῶν Ἡρακλᾶς Βελλῆ
6 ❨γέρ(διος)❩γέρδιος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨δη(μοσίων)❩δημοσίων τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσαρες∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ,
7 m2? ἀριθμήσεως Μεχεὶρ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσαρες∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , m1 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Φαμενὼθ
8 ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσαρες∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , m2 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως ❨Φαρ(μοῦθι)❩Φαρμοῦθι ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσε̣ρας∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ,
9 m1 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Παχὼν ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσαρες∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , m2 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Ἐπεὶφ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσερας∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ,
10 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Με̣σ̣ορὴΜεσορὴ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσερα̣ς∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους Θὼ̣θ̣Θὼθ ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ κγ|num:23| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ,
11 κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨Φαῶ̣(φι)❩Φαῶφι ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ κγ|num:23| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς δύο ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2|
1 κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Ἁθὺρ ❨διέγ(ραψε)❩διέγραψε Αὐρηλίοις Δημητρίῳ
2 καὶ Εὐτύχῳ καὶ Διδύμῳ ❨μισθ(ωταῖς)❩μισθωταῖς ❨ἱε(ρατικῶν)❩ἱερατικῶν ❨ὠν(ῶν)❩ὠνῶν ❨Τεπτύνε(ως)❩Τεπτύνεως
3 καὶ τῶν ❨συνκυρουσ(ῶν)❩συνκυρουσῶν ❨κω(μῶν)❩κωμῶν Α̣ὐρήλιοςΑὐρήλιος Ἡρακλᾶς υ̣ἱ̣ὸ̣ς̣υἱὸς
4 Βελλῆ ❨γέρδ(ιος)❩γέρδιος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨δη(μοσίων)❩δημοσίων τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
5 ∼τέσσερας∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| καὶ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ Β̣ε̣λλῆΒελλῆ ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσερας∽τέσσαρας
6 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Τῦβι ἄλλας ❨[δρ]αχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσερας∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ,
7 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Μεχεὶρ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσ[ερ]ας∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ,
8 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Παῦνι ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέ[σ]σερας∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ,
9 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Ἐπεὶφ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέ̣σσ[ερ]α̣ς∽τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ,
10 κε̣|num:25|κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους Θὼθ ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| , κε̣|num:25|κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους
11 ❨Φαῶ(φι)❩Φαῶφι ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ἓξ ❨ὀ̣β̣(ολοὺς)❩ὀβολοὺς δ̣ύ̣οδύο ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
1 κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους Χύακ ❨διέγ(ραψε)❩διέγραψε Αὐρηλίοις Δημητρίῳ καὶ τοῖς
2 ❨λοιπ(οῖς)❩λοιποῖς ❨μισθ(ωταῖς)❩μισθωταῖς ❨ἱε̣[ρ(ατικῶν)]❩ἱερατικῶν [ὠν]ῶνὠνῶν Τεπτύνεως καὶ τῶν συνκυρουσῶν
3 ❨κω(μῶν)❩κωμῶν Βελλῆς δι̣ὰ̣διὰ ❨λ(όγου)❩λόγου Αὐρηλίου Πρ̣ω̣τ̣ᾶΠρωτᾶ ❨γερδ(ίου)❩γερδίου ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨δη(μοσίων)❩δημοσίων τοῦ αὐτοῦ
4 ἔτους ἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| , ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Μεχεὶρ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
4-5 τέσ∤σα̣ραςτέσ∤σαρας
5 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Παχὼν ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| . S-4 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως
6 Παῦνι ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Ἐπεὶφ ἄλλας
7 ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Μεσορὴ ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς δέκα ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς δύο
8 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ι|num:10| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
1 κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁθὺρ ❨διέγ(ραψε)❩διέγραψε αὐτὸς Βελλῆς [δι]ὰ̣διὰ ❨λ(όγου)❩λόγου Πρωτᾶ ❨γερδ(ίου)❩γερδίου
2 ὑπὲρ ❨δη(μοσίων)❩δημοσίων τοῦ αὐτοῦ κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ,
3 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Τῦβι ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσ̣α̣ρας|num:4|τέσσαρας|num:4| , [❨ἀριθ(μήσεως)❩]ἀριθμήσεως Μ[εχεὶρ]Μεχεὶρ ἄλ[λας]ἄλλας
4 ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨ἀ(ριθμήσεως)❩ἀριθμήσεως Παχὼν̣Παχὼν ἄ̣λλαςἄλλας ❨δρ[αχ(μὰς)]❩δραχμὰς
5 τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , Παῦνι ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσα̣[ρας]τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ,
6 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Ἐ̣[π]εὶφἘπεὶφ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τ̣[έ]σσαραςτέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
1 κε̣|num:25|κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:?| ❨[δι]έ(γραψε)❩διέγραψε Αὐρηλίοις Δη[μητρίῳ]Δημητρίῳ καὶ τοῖς ❨λοι(ποῖς)❩λοιποῖς
2 [❨μισθ(ωταῖς)❩]μισθωταῖς [❨ἱερ(ατικῶν)❩]ἱερατικῶν [❨ὠν(ῶν)❩]ὠνῶν [❨Τεπ(τύνεως)❩]Τεπτύνεως [καὶ]καὶ τῶν συνκυρουσῶν ❨κω(μῶν)❩κωμῶν Αὐρήλιος
3 [Ἡρακλᾶς]Ἡρακλᾶς [υ̣ἱ̣ὸ̣ς̣]υἱὸς Βελλῆ [❨γέρδ(ιος)❩]γέρδιος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ [❨δη(μοσίων)❩]δημοσίων [τ]οῦτοῦ αὐτοῦ κε̣|num:25|κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐπὶ ❨λ(όγου)❩λόγου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
4 ὀκ[τὼ]ὀκτὼ [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [η|num:8|]η|num:8| , ❨ἀ(ριθμήσεως)❩ἀριθμήσεως Τῦβι ἄλλα[ς]ἄλλας ❨[δρ]αχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσαρα̣ς̣τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ,
5 ❨ἀ̣[ριθ(μήσεως)]❩ἀριθμήσεως [Μεχεὶρ]Μεχεὶρ [ἄλλ]α̣ςἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσα̣ραςτέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Φαμ̣ε̣ν̣ὼ̣θΦαμενὼθ
6 ἄλλας [❨δραχ(μὰς)❩]δραχμὰς [τέ]σσαρ[ας]τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨ἀ(ριθμήσεως)❩ἀριθμήσεως Παχὼν ἄλλας
7 ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τ[έσσαρας]τέσσαρας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , Παῦνι ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς [τέσσαρας]τέσσαρας
8 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨ἀ̣ρ̣ι̣θ̣(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Ἐπεὶφ ἄλλας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς τέσσαρας [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [δ|num:4|]δ|num:4| ,
9 ❨ἀ̣(ριθμήσεως)❩ἀριθμήσεως [Μεσορὴ?]❨[δρ]αχ(μὰς)❩Μεσορὴδραχμὰς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|