Sematia

c.ep.lat.240.xml

TM: 114798HGV: 114798Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:50|ạesen|gap:15||gap:50|aesen|gap:15|
2 |gap:11| non p|gap:17| aṭ|gap:2|quạ|gap:14|ṭṭạṭ|gap:4|ḍemat|gap:2|qua|gap:14|ttat|gap:4|dem
3 |gap:18|a p[r]ọvinc[ia]provincia |gap:2|cepit conduct[o]resconductores vel homines nosṭṛosnostros
3/4 reṣịdẹ|gap:?|reside|gap:?|
4 |gap:3| [cum]cum [ergo]ergo feliciter ad Siciliam pervenerịsperveneris duodecimae et t[e]ṛṭiaedecimaetertiaedecimae ❨ind(ictionis)❩indictionis
5 [pensione]pensione [m]assaemassae Fadilianae quam ille minịmeminime profligavit discussis omnibus
6 |gap:10|ṣịḍe|gap:3|e|gap:30|n|gap:5|ṭị|gap:9||gap:10|side|gap:3|e|gap:30|n|gap:5|ti|gap:9|
7 |gap:9|ṣ|gap:9|s ex undecima ❨ind(ictione)❩indictione facies rationes ut quidquid per illius negleg[entiam]neglegentiam
8 [corruptum]corruptum est tua industria c[o]rrigat[u]rcorrigatur ∼adque∽atque nobis reformetur nihịlomịnuṣnihilominus hoc age
9 |gap:9|ṛaeṣ|gap:52||gap:9|raes|gap:52| manu
10 [eius]eius [ac]ceptoaccepto facis ut authenticas ipsas ad nọṣnos dirigaṣdirigas |gap:7| [uni]versauniversa quae
11 |gap:7|dem ∼relictis∽relectis scire possimus sed itạita oṃniaomnia procura ut dum a nobis
12 [❨trib(unus)❩]tribunus [a]ḷiusalius fuerit directus fidei industriaeque tuae possit ∼pt∽patrimonius noster |gap:5|
13 |gap:7| ante omnia de fundo Partilatico quem Tranquillus in temp[ore]tempore
13/14 [fil]ị[us]filius
14 [Gre]g̣oriGregori quondam sub certa depectione fiduciae nexu obligaverat iuxta
15 [cautionem]cautionem q̣uamquam tecum portaveras quam ipsi Pyrro refudisti quia proxime
16 [a]a [nescio]nescio quibus quorum personam ignoramus dicitur occupatum elicita
16/17 auct[oritate]auctoritate
17 [ag]eage ut domui nostrae reformetur vel cerṭẹcerte ∼his∽is qui se obicit ad f̣ị[n]emfinem
18 [viri]viri [defu]nctidefuncti satisfaciat debito ⸢ut⸣ut in hac parte prudentiam tuam ostend[isti]ostendisti
19 [quam]quam [pro]fligaverasprofligaveras quoniam cautionem ipse tecum habes maiorem
20 [fac]fac [ut]ut [t]ịḅịtibi adquiras quos solidos cum pensiones quartaedecimae indictionis
21 [tum]tum [ex]ex [prae]ṭeritispraeteritis temporibus quidquid sollictudine tua exactum fuerit
22 [aut]aut [ipse]ipse ḍẹferasdeferas vel certe fide et periculo tu[o]tuo ordinatis idoneis
22/23 p[er]s[onis]personis
23 [qui]ḅuscumquibuscum omnia documenta quae Pyrrus egerit dirigas debito |gap:6|
24 |gap:7| Gregori servata iustitia exige ut cum nobis satisfactum fuerit de
25 |gap:8|ịus|gap:8|ius habita moderatione iudicare ∼possemus∽possimus quaequae tamen iubemus
26 [soller]tiasollertia tua omnia requirantur ne in aliquo nobis aut secundae sententiae
27 [nostra]ẹnostrae dispendium adferatur simili modo et de peculia Clodian[a]Clodiana |gap:6|
28 |gap:6|ṇdum|gap:6|ndum esse iubemus ad conductores etiam vel actores et ∼familia∽familiam
29 [❨pat(rimonii)❩]patrimonii ṇọstrinostri litteras dedimus ut admonitione nostra pro utilitate nostri
30 [tuis]tuis [ob]ṣecundentobsecundent iussionibus vide ergo ne rursus aut tarditas aut desideria
31 [aut]{aut} [de]ṣ[i]deria{desideria} intercedat et novitate nos excogitare ipse facias ∼speclr∽specialiter per
32 [id]id [quod]quod domui nostrae necessatur si navis fuerit inventa quae ad Rave[nnat]e[m]Ravennatem
33 [portu]ṃportum feliciter ∼oportuno∽opportuno tempore disponat transmitte et ṇẹne f̣ọrteforte
34 [non]non [inv]eniasinvenias qui ∼ravenna∽Ravennam veniat ad urbem mittatur et in horreo nostro
35 [c]onsigneturconsignetur et manu domini ∼suscribtio∽subscriptio opto multos annos bene valeas
36 [Lauricius]Lauricius ❨v(ir)❩vir ❨i(llustris)❩illustris ❨act(oribus)❩actoribus
37 [in]in [Domi]ṇoDomino de nostra incolumitate gaudete illud etiam admonemus ut Sisinn[io]Sisinnio conductori
38 [massae]massae [Fadi]lianaeFadilianae manente dispositione conductorum vestrorum eius iussionibus
39 [obsecu]ṇdetisobsecundetis cui post regressum Pyrri tribunịtribuni ad omnia quae minime egit procuranda
40 [dato]dato [comm]ọnitoriocommonitorio nominis nostri ∼cura∽curam mandạṿimusmandavimus et nemo vestrum rebellis
40/41 con[tra]contra
41 [eat]eat [n]ẹne in exemplo disciplinae ultioni prosternatur quidquid enim memor[atus]memoratus
42 [Sisinnius]Sisinnius pro nostris commodis egerit ex lectione commonitorii nostri gratum [nobis]nobis [et]et
43 [acceptum]acceptum esse ∼scibitis∽scietis opto bene valeatis
44 [Lauri]ciusLauricius ❨v(ir)❩vir ❨i(llustris)❩illustris Eleutherioni et Zosimo ❨cond(uctoribus)❩conductoribus
45 |gap:8| sentientibus utilitates nostras ab initio lacessiri non habetur ambiguum
46 [quod]quod [ne]cessitasnecessitas coegit ut Pyrrum tribunum in tempore ad Siciliam miseremu[s]miseremus [se]ḍsed
47 [inde]inde [post]post triennium reversus diverso tempore corporali ∼tedio∽taedio detentus edocuit se
48 [nostris]nostris [co]mmodiscommodis ∼prodeesse∽prodesse minime potuisse et quia Sisinnium qui adversus eundem
49 [querellam]querellam ḍeposueratdeposuerat ea occasione adventus eius praesentem invenit necesse fuit
50 [ut]ut [ad]ad [om]niaomnia agenda et corrigenda iniungeremus ut universa exacta remota fraude
51 [quar]ṭaedecimaequartaedecimae indictionis ad nos pensiones aut ipse feliciter deferat [au]ṭaut
52 [certe]certe [t]ṛạnsmittattransmittat quid igitur illi a nobis iniunctum sit lecto commonitorio nostro
53 [scieti]ṣscietis videte ergo memores salutis vestrae ut pro nostri utilitate eius obsecundeṭ[is]obsecundetis
54 [iussioni]busiussionibus de fundo Partilatico nihilominus actionem memorạtomemorato Sisinnio
54/55 manda[vimus]mandavimus
55 participato itaque consilio et solacio agite ut omnium rerum indemnitas
56 [servetu]ṛservetur ❨it(em)❩item ∼suscribtio∽subscriptio opto ❨b(ene)❩bene ❨v(aleatis)❩valeatis