Sematia

p.giss.57.xml

TM: 36872HGV: 36872Date: 501 – 700Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 ❨π(αρά)❩παρά
2 |g:stauros| γράμματα ἐποίησεν πρὸς με εὐλαβέστατος Ἄτα Κόλλουθος πρεσβύτερος ὢν̣ὢν ε̣|gap:4||gap:1|ρειε|gap:4||gap:1|ρει Ὀξυρύγχων φανερὰν δύναμι̣νδύναμιν
3 περιέχοντα , μαθήσεται σοῦ ἀδελφότης συντυχίας σὺν θεῷ γιγνομένης πρὸς τὴν αὐτοῦ̣αὐτοῦ εὐ̣λάβειανεὐλάβειαν τῆς σῆς ἀρετῆς .
4 S-2 καὶ ἀντέγραψ[α]ἀντέγραψα τῇ αὐτοῦ θεοσεβείᾳ διὰ Μακαρίου συμμάχου ἡμῶν πεμφθέντος ἐν τῇ Ὀξυρυγχιτῶν μετὰ τῶν
5 παιδαρίων τοῦ ἐλλογιμωτάτου Σαραπίωνος τοῦ σχολαστικο⸢ῦ⸣σχολαστικοῦ . S-3 καταξιώσῃ οὖν περιεργάσασθ̣α̣ιπεριεργάσασθαι καὶ ποιῆσαι ἀποδοθῆναι
6 τὰ γράμματα καὶ ἀπόκρισιν αἰσίαν ἄξασθαι καὶ ἀντιγραφῆναι ἁρμοδίως καί , εἰ δέῃ , λαβεῖν τὸ ἀσφαλὲς πρὸς τὰ
7 γραφέντα αὐτῷ παρʼ ἐμοῦ καὶ πάλιν δοῦναι καὶ πλὴ̣νπλὴν τῆς σῆς φρονήσεως γράμματα πεμφθῆναί μοι πρὸς τά̣τά με̣με
8 ἁρμ̣όσασθαιἁρμόσασθαι πρὸς τὰ γραφόμενα παρʼ αὐτῆς κελεύειν καὶ ἐπιτά̣ττεινἐπιτάττειν ἂν οἷς χρεία τῶν ἐντα⸢ῦ⸣θαἐνταῦθα . S-4 μὴ ὀκνήσῃς ,
9 δέσποτα .
10 S-5 |g:stauros| ❨ἐπίδ(ος)❩ἐπίδος τῷ δεσπότῃ μου τῷ τὰ πάντα θαυμασιωτάτῳ καὶ [ἐ]ναρετῷἐναρετῷ ἀδελφῷ Φοιβάμμωνι ❨βοηθ(ῷ)❩βοηθῷ Αβακ(…)Αβακ…
11 |vac:?| ❨π(αρά)❩παρά Ἀπφοῦτο̣ς̣Ἀπφοῦτος .