Sematia

c.ep.lat.226.xml

TM: 10014HGV: 10014Date: 340 – 342Place: Philadelphia? (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?|
2 clemeṇtiaclementia piet[atis]pietatis vestrae , domini per[petui?]perpetui |gap:?| |vac:?|
3 Constanti et Con[sta]ṇsConstans victores semper [Augusti]|gap:20|Augusti|gap:20| [militi]busmilitibus suis praesertim ex ∼protectoris∽protectoribus immo his
4 qui al[ac]riteṛalacriter [ob]ṣẹquiumobsequium suum exḥ[ibentes]exhibentes [benefi]c̣ịạbeneficia ṿẹ[stra]vestra [ipsi]ipsi [mer]eremerere videntur pṛọvide|gap:4||gap:3|provide|gap:4||gap:3| ṿeṇitvenit
5 ego|gap:1|emqueọego|gap:1|emqueo |gap:3|ẹ|gap:4||gap:1|ẹ|gap:2|ẹxc̣|gap:3|tị|gap:1|o|gap:10|g̣ẹṇṭẹ|gap:4|ẹẹ|gap:3|e|gap:4||gap:1|e|gap:2|exc|gap:3|ti|gap:1|o|gap:10|gente|gap:4|ee ṭṛaditustraditus in vexillạṭionevexillatione ParthusagiṭṭariorumParthusagittariorum
6 degentium Diospoli provincia[e]provinciae TḥẹḅạịḍọṣThebaidos superịọṛissuperioris ve[ru]ṃverum ẹ[mensos]emensos [post]post [annos]annos ṭṛigintatriginta et tres|num:33| directus a Senecione antehac
7 comite limitis eịuṣḍemeiusdem p̣ṛọṿịnciaeprovinciae ducere ∼ḅḷeṃniorum∽Blemmyorum gentis refug̣ạṣrefugas ad sacra ∼vestia∽vestigia pietatis vestrae Constantinopolim
8 eọeo peṛṛẹx̣ịṃụṣperreximus cum legatis ṃemorataememoratae geṇṭịṣgentis cụṃq̣ụẹcumque c[omi]tecomite eiusdem lim[iti]slimitis atque ∼obtulitis∽oblatis eis clementiae vestrae
9 ṃẹme e ducenạṛiọducenario diṿịṇitasdivinitas vestra veneṛạṇdamvenerandam purpuram suam adọṛ[ar]eadorare ịụssitiussit praeceptusque itaque producere memoratos
10 legạṭọṣlegatos ịṇin p̣ạtriampatriam suam cum quibus trịennẹtrienne tempus ∼exigi∽exegi remeandoque [ad]ad [sa]c̣rumsacrum comitatum vestrum tirones ex provincia
11 ThebaịḍọṣThebaidos ∼ạḍ[u]xi∽adduxi quos HierapoḷịHierapoli tradidi et ita daṭạdata vacatione mihịmihi [promo]ṿerepromovere me clementia praefectum alae ∼dionysada∽Dionysiados
12 pṛọṿịṇciaeprovinciae AegypṭịAegypti vestra dignata est verum insinụạ[t]ịṣinsinuatis ṣ[acri]ṣsacris ḷitter[is]litteris [Vala]c̣ịọValacio comiti officium respondit allegasse
12bis cumq[ue]cumque [pateat]pateat ex suffragio eos pr[omotos]promotos fuiṣṣẹfuisse me vero iudicio sacro ideo
13 al[i]osqụẹaliosque [h]uiusceṃọdihuiuscemodi ẹpistulasepistulas homines|gap:9| 〚ideo〛ideo |vac:?|
13bis iụxṭạiuxta [su]p̣ṛạ[dictos]supradictos ạp̣ịcesapices vestros tribu|gap:4| p̣raefecturaepraefecturae alae DionỵsiadosDionysiados amọṭịṣamotis p̣erper suffragium habentibus ipsorum castrorum promotionem me constitui clementia vestra iubere dignetur
14 ∼solitị∽solita contempḷạṭịonecontemplatione memoraṭorummemoratorum 〚laborum〛laborum 〚meorum〛meorum 〚et〛et 〚quos〛quos 〚sedes〛sedes 〚|gap:3|o〛|gap:3|o 〚vide[o]r〛videor 〚habere〛habere 〚providẹrẹ〛providere 〚mịhi〛mihi 〚largissima〛largissima
15 〚pietạs〛pietas 〚vestra〛vestra 〚dignetur〛dignetur 〚unde〛unde 〚possim〛possim 〚cotiḍianum〛cotidianum 〚victum〛victum 〚adquireṛẹ〛adquirere et hoc consecutus agam aeterno imp̣erioimperio
16 vestro maximas gratias |vac:?|