Sematia

p.genova.5.191.xml

TM: 495506HGV: 495506Date: – Place:

1 m1 S-1 ἔτους πέμπτου Αὐτοκράτορο̣[ς]Αὐτοκράτορος Κ̣α̣ί̣[σ]α̣ρ̣[ος]Καίσαρος [Τίτου]Τίτου [Αἰλίου]Αἰλίου
2 Ἁ̣[δ]ρ̣[ιανοῦ]Ἁδριανοῦ [Ἀντωνε]ί̣[νου]Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Ε[ὐσεβ]ο̣ῦ̣[ς]Εὐσεβοῦς [❨εἴργ(ασται)❩]εἴργασται
3 ἐφ’ ❨ἡμ̣(έρας)❩ἡμέρας πέντε|num:5| ὑπὲρ ❨χωματικ(ῶν)❩χωματικῶν ἔρ̣γ̣ων̣ἔργων
4 τοῦ αὐτοῦ ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους m2 ❨Παχὼ(ν)❩Παχὼν κ⊢θ⊣|num:29|κθ|num:29| ἕως̣ἕως Παῦνι ⊢γ⊣|num:3|γ|num:3|
5 ἐν ὀρινῇ ❨διώρυγ(ι)❩διώρυγι Τεβτύνεως
6 ❨Μεσοῆ(ρις)❩Μεσοῆρις ❨Ἡρακλ(έους)❩Ἡρακλέους τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Φασῶτος
7 ❨μ(ητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φριος)❩Ταοννώφριος
8 m3 ❨Ἀπολ(λώνιος)❩Ἀπολλώνιος ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι