Sematia

p.genova.1.31.xml

TM: 15731HGV: 15731Date: 583 – 584Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 |g:stauros| βασιλείας τοῦ θ̣ειοτάτουθειοτάτου καὶ [εὐσεβεστάτου]εὐσεβεστάτου
2 ἡμῶν δεσπότου μεγίστου εὐε̣[ργέτου]εὐεργέτου [Φλαουίου]Φλαουίου
3 Τιβερίου Μαυρικίου τοῦ αἰωνίου [Αὐγούστου]Αὐγούστου
4 κ̣αὶκαὶ Α̣ὐ̣τ̣οκρ̣άτοροςΑὐτοκράτορος ἔτους β|num:2| μετὰ̣μετὰ [τὴν]τὴν [ὑπατείαν]ὑπατείαν
5 τοῦ τῆς θείας λή̣ξ̣εωςλήξεως γενο̣[μένου]γενομένου [ἡμῶν]ἡμῶν
6 δ̣ε̣σ̣[πό]τ̣ουδεσπότου [Τ]ι̣[βερίου]Τιβερίου Κ̣[ω]ν̣σ̣τ̣[αντίνου]Κωνσταντίνου [ἔτους]ἔτους |gap:?|
7 |gap:?_lines|