Sematia

p.gen.2.1.44.xml

TM: 11238HGV: 11238Date: 260 – 260Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Ἀντω]νεῖνοςἈντωνεῖνος καὶ Δι[ονυσό]δωροςΔιονυσόδωρος ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι . S-2 ζ|num:7| ❨(ἔτει)❩ἔτει
2 τῶν [κυρίων]κυρίων [ἡμῶ]ν̣ἡμῶν Οὐαλεριανῶ[ν]Οὐαλεριανῶν [καὶ]καὶ [Γ]αλλι̣ηνοῦΓαλλιηνοῦ Σεβαστῶν ,
3 Μεσορὴ ϛ|num:6| .
4 m2 S-3 [❨Αὐρη(λίῳ)❩]Αὐρηλίῳ [Σύρῳ]Σύρῳ [τῷ]τῷ [καὶ]καὶ [Σα]ραπίωνιΣαραπίωνι ❨κοσμ(ητεύσαντι)❩κοσμητεύσαντι ❨βουλ(ευτῇ)❩βουλευτῇ ❨βιβλιοφύλ(ακι)❩βιβλιοφύλακι ∼❨ἐνκ(τήσεων)❩∽ἐγκτήσεων ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου
5 [παρὰ]παρὰ [❨Αὐρηλ(ίας)❩]Αὐρηλίας |gap:4|τ̣ίας|gap:4|τίας τῆς καὶ Θαισαρίου Δημητρίου τοῦ καὶ
5-6 Ἀντ̣ω∤[νείνου]Ἀντω∤νείνου
6 |gap:7|ο̣υ|gap:7|ου ἀρχιερατεύσαντος τῆς Ἀρσινοϊτῶν πόλεως
7 [ἀπὸ]ἀπὸ [❨ἀμφ(όδου)❩]ἀμφόδου [Διονυσ]ίουΔιονυσίου τόπων , μετὰ φροντιστοῦ̣φροντιστοῦ τοῦ ἀδελφοῦ
8 |gap:6| [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ Ἀντωνείνου . S-4 ἠγόρασα κατὰ δημόσιον
8-9 χρημα∤[τισμὸν]χρημα∤τισμὸν
9 [διὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ [ἀ]ρχείουἀρχείου ἐνθάδε τῇ ἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ ἐν τῇ
10 [❨μητρ(οπόλει)❩]μητροπόλει [ἐπʼ]ἐπʼ [ἀμφόδου]ἀμφόδου ∼Σεκνεπτυνίου∽Σεκνεπτυνείου καὶ τοῦ Εὐτυχίδου λεγομένου
11 [κλήρου]κλήρου [τὸ]τὸ [ἑκκ]α̣ιδέκατονἑκκαιδέκατον μέρος , ἐστιν ἀπὸ ἡμίσους
11-12 ἑκκαιδε∤[κάτου]ἑκκαιδε∤κάτου
12 [μέρους]μέρους [οἰκ]ί̣αςοἰκίας καὶ ἑτέρας οἰκίας̣οἰκίας διπυργ̣ί̣α̣ςδιπυργίας παλαι̣ᾶςπαλαιᾶς καὶ
12-13 αἰ∤[θρίου]αἰ∤θρίου
13 [,], [τούτων]τούτων [τῶν]τῶν [τ]όπωντόπων πάντων συνηννωμένωνσυνην{ν}ωμένων ἀλλήλοις , [τοῦ]τοῦ
14 [ἡμίσους]ἡμίσους ∼[τ]ειμῆς∽τιμῆς ἀργυρίου δρ̣αχμῶνδραχμῶν ∼χειλίων∽χιλίων
14-15 πεντακο∤[σίων][|num:1500|]πεντακο∤σίων|num:1500|
15 |gap:5| [παρ]ὰπαρὰ Αὐρηλίου Ῥούφο̣[υ]Ῥούφου Ἰ̣σίωνοςἸσίωνος τοῦ Παπιρίου
15-16 ἀγο∤[❨ραν(ομήσαντος)❩]ἀγο∤ρανομήσαντος
16 [καὶ]καὶ [ὡς]ὡς [χρηματ]ίζειχρηματίζει διακειμέν[ου]διακειμένου [κ]ατὰκατὰ παράθεσ[ι]νπαράθεσιν διὰ σοῦ ἐπὶ
17 [τοῦ]τοῦ |gap:7| [ἔτους]ἔτους μ̣ηνὸςμηνὸς Φαῶφι̣Φαῶφι ἐ̣π̣ʼἐπʼ [ὀν]όματοςὀνόματος τοῦ ὑποχειρίου
18 [αὐτῷ]αὐτῷ [ὄντος]ὄντος [❨Αὐρηλ(ίου)❩]Αὐρηλίου Λογγεινᾶ τοῦ καὶ Ἀμ̣μ̣ωνίουἈμμωνίου ἀφήλικος καὶ
18-19 αὐ∤[τοῦ]αὐ∤τοῦ
19 [ἔχοντος]ἔχοντος [τὸ]τὸ [ἄλλο]ἄλλο ἥμισυ ἑκκαιδεκάτ[ου]ἑκκαιδεκάτου [μέ]ρ̣ο̣υ̣ς̣μέρους . S-5 δ̣ι̣ὸ̣διὸ ἐ̣πιδίδωμιἐπιδίδωμι εἰς
20 [τὸ]τὸ [τὴν]τὴν [παράθεσιν]παράθεσιν [γ]ε̣νέσθαιγενέσθαι ἀκολούθως παρεθέμην
20-21 ἀντιγ̣ρά∤[φῳ]ἀντιγρά∤φῳ
21 [τοῦ]τοῦ [χρηματισμοῦ]χρηματισμοῦ [.]. S-6 [ὁ]πόταν̣ὁπόταν γὰρ τ̣ὴ̣ν̣τὴν ἀπογραφὴν αὐτοῦ ποιῶμαι ,
22 [ἀποδείξω]ἀποδείξω [ὡς]ὡς [ὑπάρχει]ὑπάρχει καὶ ἔστι κ̣α̣θ̣α̣ρὸνκαθαρὸν ∼μη[δ]ενεὶ∽μηδενὶ κρατο̣ύ̣μενονκρατούμενον , εἰ δὲ
22-23 φα∤[νείη]φα∤νείη
23 [ἑτέρῳ]ἑτέρῳ [προσῆκον]προσῆκον [ἢ] [π]ροκατ̣[ε]σχ̣ημένονπροκατεσχημένον διὰ τοῦ βιβλιοφυλακείου ,
24 [μὴ]μὴ [ἔσεσθαι]ἔσεσθαι [ἐμπόδιον]ἐμπόδιον [ἐκ]ἐκ τῆσδε̣τῆσδε τῆς παραθέσεως , τῶν̣τῶν δραχμῶν
25 [χωρουσῶν]χωρουσῶν [τῇ]τῇ [ἐνεστώσ]ῃἐνεστώσῃ ἡμέρᾳ σὺν ἄλλαις εἰς ἀπόδοσ[ι]νἀπόδοσιν Λουκίῳ Ἀνθεστίῳ
26 |gap:16| [Ἀ]ντινοεῖἈντινοεῖ ∼δανιστῇ∽δανειστῇ ἀκολούθ̣ωςἀκολούθως παρεθέμην
26-27 αὐ∤[τοῦ]αὐ∤τοῦ
27 [ἀποχ]ῇἀποχῇ .
28 m1 S-7 |gap:?| [Αὐρήλ]ι̣ο̣ς̣Αὐρήλιος Σύρ[ο]ςΣύρος καὶ Σαραπίων ❨κοσ(μητεύσας)❩κοσμητεύσας ❨βουλ(ευτὴς)❩βουλευτὴς διʼ ἐμοῦ Αὐρηλίου
29 [Ἀντωνείνου]Ἀντωνείνου [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Δι]ονυσοδ̣ώ̣ρουΔιονυσοδώρου ❨γρ(αμματέως)❩γραμματέως ἀποσυσταθέντ̣ο̣ςἀποσυσταθέντος ❨κατεχώ(ρισα)❩κατεχώρισα . S-8 ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους
30 [τῶν]τῶν [κυρίων]κυρίων [ἡμῶν]ἡμῶν [Οὐ]αλεριανῶνΟὐαλεριανῶν καὶ Γαλλιηνοῦ Σεβαστῶν , Μεσορὴ ϛ|num:6| .