Sematia

p.gen.2.1.37.xml

TM: 11231HGV: 11231Date: 186 – 186Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀπολλωτᾷ ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου
2 ❨μερίδο(ς)❩μερίδος
3 παρὰ Σωτηρίχου Σώτου καὶ τῶν
4 ❨λοι(πῶν)❩λοιπῶν ❨πρεσβ(υτέρων)❩πρεσβυτέρων ❨διαδεχο(μένων)❩διαδεχομένων καὶ τὰ κατὰ τὴν
5 ❨κωμογρ(αμματείαν)❩κωμογραμματείαν ❨κώ(μης)❩κώμης ❨Σοκνοπ(αίου)❩Σοκνοπαίου ❨Νήσο(υ)❩Νήσου .
6 S-2 ἀντὶ Τρύφωνος Σεμπρωνίου
7 [κ]αὶκαὶ Παουῆτις Πεκᾶτος καὶ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος
8 Σ̣ώτουΣώτου καὶ Ἁρπα̣ήσεωςἉρπαήσεως Ἁρπαγάθου
9 τ̣ῶντῶν δ|num:4| ἐ[ν]ἐν κ̣λ̣[ή]ρῳκλήρῳ ❨πρακ(τορίας)❩πρακτορίας ❨ἀργυρικ(ῶν)❩ἀργυρικῶν
10 [τ]ῆςτῆς ❨προκει(μένης)❩προκειμένης ❨κώ(μης)❩κώμης μὴ φαινομένων ,
11 δ̣ίδομενδίδομεν τοῦς ❨ὑπ[ο]γεγρα(μμένους)❩ὑπογεγραμμένους , ὄντας
11-12 εὐπό∤ρους
12 καὶ ἐπιτηδείο̣υςἐπιτηδείους , πεμφθησομένους
13 εἰς κλῆρον τῷ κρατίστῳ ❨ἐπιστρα(τήγῳ)❩ἐπιστρατήγῳ .
14 S-3 εἰσὶ δέ ·
15 S-4 Σάτυρος Ἀσκληπιάδου ❨ἔχω(ν)❩ἔχων ❨πό(ρον)❩πόρον ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
16 Σώτας Σώτου ❨ἐπικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ἀσίαρξ ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ω|num:800|
17 Παβοῦς Παβοῦτος ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
18 Στοτοῆτις Σώτου λαξὸς ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ψ|num:700|
19 m2 Σωτήριχος ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ν|num:50| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨μετώπ(ῳ)❩μετώπῳ
20 ἐξ ❨ἀριστ(ερῶν)❩ἀριστερῶν
21 m1 ❨(ἔτους)❩ἔτους κϛ|num:26| Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου
22 Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ ❨κυρ(ίου)❩κυρίου , Ἐπεὶφ κϛ|num:26| .