Sematia

p.gen.2.1.17.xml

TM: 11215HGV: 11215Date: 207 – 207Place: Philadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Ἰουλ]ίωιἸουλίωι Ἰουλιανῶι ❨(ἑκατοντάρχῃ)❩ἑκατοντάρχῃ
2 Ἰουλίῳ Κόν̣ωνιΚόνωνι ❨(δεκαδάρχῃ)❩δεκαδάρχῃ
3 παρὰ Νεμεσοῦτος Γνατίου μητρὸς
4 Νεμεσίλλης ἀπὸ κώμης
4-5 Φιλαδελ∤φίας
5 τῆς Ἡρακλείδου μερίδος . S-2
5-6 ἀ∤νήρ
6 μου Νεμεσίων Νεμεσίωνος
7 χ<ε>ιριστὴςχειριστὴς ὢν πρ̣ακτόρωνπρακτόρων
7-8 ἀργυρι∤κῶν
8 τῆς αὐ[τῆ]ςαὐτῆς κώμης
8-9 ἀπέσ∤[τ]η̣ἀπέσ∤τη
9 ἀ̣π̣ʼἀπʼ ἐ̣μοῦἐμοῦ τ̣ῇ̣τῇ ϛ|num:6| τοῦ ὄντος
9-10 μη∤[νὸς]μη∤νὸς
10 Φ̣α̣μ̣ενὼθΦαμενὼθ περὶ ὥραν ἕκτην ,
11 [οὐδʼ]οὐδʼ [ἔ]τιἔτι ἐπανῆλθεν .
11-12 S-3 ἀναζητούσ∤[ης]ἀναζητούσ∤ης
12 [δέ]δέ μου αὐτὸν σὺν τοῖς τῆς
13 [κώμη]ςκώμης δημοσ̣ίοιςδημοσίοις μέχρι τοῦ
14 [νῦν]νῦν ∼[οὐ]τεπο∽οὐδέπω εὗ̣ρ̣[ον]εὗρον . S-4 ∼ὑ̣φ̣ωροῦμε∽ὑφορῶμαι
15 [οὖν]οὖν [ε]ἰ̣εἰ μὴ̣μὴ ἄρα̣ἄρα [ἀ]νθρώπι̣ν̣όνἀνθρώπινόν
16 [τι]τι [ἔπ]αθενἔπαθεν ∼ἔ̣[ξω]ι∽ἔξω · S-5 δ̣ιὸ̣διὸ ὑ̣μ̣[ῖν]ὑμῖν
17 [τοῦ]τοτοῦτο φαν[ερὸ]νφανερὸν ποιοῦ[μαι]ποιοῦμαι
18 |gap:6||gap:2||gap:?| |gap:?_lines|